2021. adventi alkalmai a Mezőtúri Református Egyházközségben

Szorgos kezek, fenyőillat, és karácsonyi zene indította 2021-ben az adventi programsorozatot a Mezőtúri Református Gyülekezetben. A Nőszövetség által évről évre megszervezett Adventi Kézműves Délutánunkra idén kicsik és nagyok is ellátogattak. A délután folyamán készült adventi koszorúk, kopogtatók és karácsonyi asztaldíszek a Nőszövetség Karácsonyi Vásárában kerültek eladásra, amely egész végig színesítette adventi programjainkat az ünnep alatt.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 1. vasárnapján este Mezőtúr főterén a Református Felnőttkórus szolgált karácsonyi énekekkel a város lakosságának az Első Adventi Gyertyagyújtás keretében.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 2. vasárnapját a Felnőttkórus karácsonyi műsora és a szeretetvendégség tette különlegessé a gyülekezetben. A kórus által énekelt karácsonyi énekek segítették lelkeinket az ünnepre való ráhangolódásban, a gazdagon megterített asztal pedig lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre, az egymásra való odafigyelésre.

A képre kattintva galéria nyílik

Az idei évben alakult Férfikör is összeült az adventi koszorú köré egy közös gondolkodásra, imádságra.

Másnap a gyülekezet fiataljait gyűjtöttük össze egy közös Karácsonyi Ifire. Sok játék, meleg tea és rétes, valamint a karácsonyról való együtt gondolkodás töltötte ki ezt a másfél órát, majd egy apró ajándékkal búcsúztunk el egymástól.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 3. vasárnapja a hagyományokhoz híven „Családi vasárnap” volt a gyülekezetben. Itt az Isten Igéje mellett a Református Kollégium Általános Iskolásai és a Gyermekkórus műsora hirdette a közelgő Karácsony örömüzenetét.

A képre kattintva galéria nyílik

Az alkalom után 21 család számára osztottunk ki tartós élelmiszercsomagot karácsony alkalmából.

Beloptuk azonban az adventi hangulatot hétközi alkalmainkra is. A bibliaórán meleg teával a kezünkben és gyertyafényben beszélgettünk a karácsonyi evangéliumról, a Kékkereszt csoportban is átgondoltuk, mit üzen számunkra ez az ünnep, a Gyászcsoportban helyi készítésű mézes is került az asztalra, úgy beszélgettünk az ünnepvárásról. A Református Kollégium nyolcosztályos 6. osztályának Karácsonyi Szeretetvendégsége szintén belakta és karácsonyi énekekkel, versekkel töltötte meg a Belvárosi Gyülekezeti Házat.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 4. vasárnapján a Belvárosi Nagytemplomi istentiszteleten gyermekek szája hirdette közöttünk Isten földre szállásának jó hírét. Ezúttal a Református Kollégium nagycsoportos óvodásai melengették meg szívünket és szüleik szívét zenés karácsonyi műsorukkal.

A képre kattintva galéria nyílik

Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékaiért, amit ilyen sokan és sokféleképpen mondtak el ebben az Adventben a Mezőtúri Református Egyházközségben.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket karácsonyi alkalmainkra. Az Úr közel!

Isten fegyverzetei

Naponta kell felöltöznünk Istenünk fegyverzeteit,

mert a mi erőnk nem elég!

A Sátán csalárd módon támad, mesterkedik,

gonosz szándékkal közelít felénk!

 

Ebben a harcban mi nem tudunk megállni,

csak Isten segítségével!

Induljunk harcba naponta Urunkkal,

a Tőle kapott fegyverekkel!

 

Ő már győztes csatát vívott,

Jézus legyőzte az ellenséget,

Neked is adja fegyvereit, győzelmét,

csak kérj Tőle segítséget!

                                               Ámen

Mezőtúr, 2021. november 18.

Nőszövetségi adventi vásár

Hagyományainkhoz híven idén is megnyitjuk a Nőszövetségi Adventi Vásárunkat. A vásár lehetőséget ad arra, hogy mindenki a maga módján támogassa közösségünket, és lehetőséget nyújt arra is, hogy ünnepünk díszeit jótékony célt támogatva szerezzük be. A vásárból befolyt adományokkal a Nőszövetség ott segít, ahol szükség van rá a Református Egyházközségen és Intézményein belül.

„Kincsed lesz a mennyben” – reformációi csendesnap

Ez a mondat Kovács Tibor körösladányi lelkipásztor igehirdetésében hangzott el, amikor felolvasta Jézus beszélgetését egy gazdag ifjúval (Mt 19,26kk). Ezekkel a gondolatokkal kezdődött ugyanis a reformáció napi csendesnapunk és az október 23-i megemlékezésünk. Lelkipásztor testvérünk a változás fontosságáról és igényéről beszélt a diákseregnek és az őket tanító pedagógusoknak olyan nyelvezettel és szeretettel, hogy azt még a legkisebbek is megértették és tovább vitték erről a napról.

Egy tartalmas reformáció havi vasárnap

2021. október 17-én a Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma egyházmegyei konferencián vett részt Törökszentmiklóson, ahol az istentisztelet után iskolánk egyik tanára mutatta be előadásában a Reformáció irodalomtörténeti jelentőségét korabeli verseken keresztül és még az egyik költeményt megzenésítve is előadta.

Mindeközben a Mezőtúr-Belvárosi Nagytemplomban ifjúsági istentiszteleten vett részt a gyülekezetünk és fiataljaink, ahol az Ifjúsági zenekar szolgált és a Nőszövetség szeretetvendégséggel fogadta a gyerekeket.

A nap ezzel azonban még nem ért véget, ugyanis este Budapesten, az Uránia Filmszínházban a Reformáció Gálán vártak bennünket fellépőként. A Mezőtúri Református Ifjúsági és Felnőttkórus énekelt a nagyközönségnek, amit öregdiákjaink szavalatai színesítettek.

Istennek legyen hála a sokféle szolgálati lehetőségért!

Kapcsolódó videók:

 

A Nagykunsági Református Egyházmegye Nőszövetségi Konferenciája Tiszafüreden

2021. október 3-án került sor a Nagykunsági Református Egyházmegye Nőszövetségeinek és Női Szolgálattevőinek Konferenciájára Tiszafüreden. A Mezőtúri Nőszövetséget hat fővel képviseltük. Minden résztvevő nagy lelkesedéssel várta az alkalmat, mivel a pandémia miatt a tavalyi elmaradt. Nagy örömmel üdvözöltük egymást.

Gyászcsoport a Mezőtúri Református Gyülekezetben

Idén ősszel először indítottuk el a gyászolókat megszólító csoportunkat, amire precedens eddig Mezőtúron nem volt. Nemcsak a Covid, maga az élet is elénk hozza azt az élettapasztalatot, amit úgy nevezünk, hogy gyász. Sokan gondolják úgy, nincs dolguk a gyásszal, ám ez egy olyan lélektani folyamat, amiben szükségünk van egymás támogatására és Isten gyógyító jelenlétére.

A csoport 10 alkalmas, első két alkalma nyitott, ezeken az alkalmakon még be lehet csatlakozni, utána viszont a bizalom kialakulása miatt a csoport zárt csoporttá válik. Kéthetente hétfő esténként találkozunk 18-20 óra között a Belvárosi Gyülekezeti Házban. A csoportban érzéseink feltárásával, megnevezésével foglalkozunk, amit a csoport maga hitelesít. Számos feladat segíti a veszteség feldolgozását, és az imádság biztosít minket arról, hogy mindezt a folyamatot Isten Lelke által is segíti.

Reméljük, ez a kezdeményezés, a jó tapasztalat szintén egy olyan platformot nyit Mezőtúron, ami kapaszkodót nyújt a veszteséggel élők számára. Isten áldja meg elhatározásunkat és kezdeményezésünket, és minden szabadulásért, gyógyulásért Övé a dicsőség.

Kék Kereszt csoport a Mezőtúri Református Gyülekezetben

Sokféle problémával küzdünk életünk során, a legrosszabb, amikor ezekkel egyedül kell szembe néznünk. A Kék Kereszt csoport alulról jövő kezdeményezésként indult el gyülekezetünkben 2021. nyár elején. Gyógyult szenvedélybetegek és hozzátartozóik kapcsolódtak be gyülekezetünkbe és kérték, legyen egy olyan hely, ahol őszintén, nyíltan tudnak beszélni küzdelmeikről és igei útmutatást kapnak a további életükre.

A csoport kéthetente vasárnap este találkozik a Belvárosi Gyülekezeti Házban este 18 órától egy 2 órás együttlétre. Az alkalmak nyitottak és szeretettel látunk olyan testvéreket is Isten Igéje mellé, akik eddig még nem ismerték az Urat, sem az egyházhoz nem volt közük. A csoportot más településről is látogatják, örülünk minden olyan résztvevőnek, akinek a csoport segítséget és támaszt tud adni.

Hálásak vagyunk Isten vezetéséért és áldásaiért, amit ebben a csoportban is kézzel foghatóan megtapasztalunk. Övé a dicsőség ezért.  

Ifinap 2021.

Az ifjúsági zenés istentisztelet sok éve hagyomány gyülekezetünkben, pár éve azonban az őszi ifjúsági istentiszteletet kibővítettük Ifjúsági Nappá. Ezen a napon a zenés istentiszteletet további játékos, több helyszínes foglalkozások követik.

Idén is felcsendültek az Ifjúsági Zenekarunk dicsőítő énekei délelőtt 10 órakor a Belvárosi Nagytemplomban, amit diákok szolgálata, majd az igehirdetés következett a Lélek gyümölcseiről. Az alkalom után ezúttal több helyszínes akadályversenyt szerveztünk. A csapatok már előre megalakultak és térkép alapján járták körbe az akadályverseny útvonalát, ahol az állomásokon különböző feladatok várták őket. Ezek a feladatok próbára tették az ügyességüket, a bibliaismeretüket, és természetesen rettentően izgalmassá tette mindezt a nyerni akarás vágya.

A galéria megnyitásához kattintson a képre

Az eredményhirdetés feszült pillanatait a 100 hot-dog ínycsiklandó illata és íze tette még szebbé. Mindehhez felülről gyönyörű szép őszi időt kaptunk ajándékba.

Köszönjük a Nőszövetség, az Ifjúsági Zenekar és az Ifitagok szolgálatát. Istené legyen a dicsőség ezért a szép délelőttért.

Pedagógus Csendesnap a Mezőtúri Református Kollégiumban

A tanév előkészületeihez a sokrétű feladathalmaz mellett a Mezőtúri Református Kollégiumban hozzátartozik a lelkek karbantartása is. Ezért tartunk évről-évre egy tanévkezdő csendesnapot a pedagógusainknak.

Idén ezt a napot Marczi Ernő kántor karnagy és Gácsi László öregdiákunk orgona játéka vezette be, ami igyekezett ráhangolni és elcsendesíteni bennünket az azt követő istentiszteletre, amit Nagytiszteletű Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese tartott meg. A Jelenések könyve alapján a dicséret, a feddés, az intés és a jutalmazás, mint pedagógiai eszközök fontosságáról tanított bennünket az igehirdetés.

A galéria megnyitásához kattintson a képre!

Rövid szünet után Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző családpszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus tartott fergetegesen jóhangulatú előadást „Mit hozunk otthonról és mit kezdünk vele” címmel. Az előadó számtalan életes példával és a jó humorú előadásmódjával nagyon fontos térképet rajzolt a család bonyolult, mégis gyönyörű szőtteséből.

A nap egy jó ízű, közös ebéddel zárult. Hálásak vagyunk a lelki és testi táplálékért. SDG.

Az Igaz

Az Igaz harcol a Sátánnal,
az igazság harcol a hazugsággal.
Az Igaz győzött a Sátán felett,
az igazság mindig győz a hazugság felett!

Ne feledd, Drága Testvér, bízz Jézusban:
Benne minden elvégeztetett!

                                                           Ámen!

Mezőtúr, 2021. július 22.

Hittantábor a Zemplénben

A Covid majdnem meghiúsította, Isten terve azonban más volt, ezért majd egy hét alatt betelt annak a hittantábornak a létszáma, amit idén írtunk ki június 28. és július 2. közé. Az érdeklődés annyira nagy volt, hogy még egy szállást foglalnunk kellett a Titus Hitéleti Alapítvány táborhelyén kívül.

Egyházkerületi Nőszövetségi Konferencián jártunk

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 2021. június 25.-én tartotta meg a XXVII. Konferenciáját a Debreceni Nagytemplomban.

„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban állhatatosak!” (Róma 12:12)

Különleges alkalom volt, egyrészt mert mindenki maszkot viselt a járványügyi előírások miatt, másrészt mert az elmúlt évi konferencia elmaradása miatt a jelenlegi találkozás nagy örömet jelentett minden nőtestvér számára.

Nőszövetségünk 2 fővel képviseltette magát a konferencián, amely az előadások, éneklések, énektanulások és az újra tervezés jegyében telt el. A távolságtartás ellenére a nap eseményei személyesen és mélyen érintettek bennünket.

Hittantábor LIVE!

Igen, most is megyünk! Ismét Kishuta a célállomás, ahogy néhány évvel ezelőtt. Az volt az a bizonyos tábor, amikor két csoporttal mentünk két egymást követő héten. Hamarosan jelentkezünk mindenféle érdekes dologgal. Addig is: stay tuned! 😁