TOP 1.2.1

TOP 1.2.1

Sajtóközlemény

„Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” c. projekt zárásáról

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a Mezőtúri Református Egyházközség által megvalósított TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számmal nyilvántartott projekt 2019.10.31-én sikeresen lezárul.

A projektgazda – Mezőtúri Református Egyházközségegyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 299.253.850 Ft

A fejlesztési eredmények rövid bemutatása:

A fejlesztésnek köszönhetően sikeresen megújult a Mezőtúri Református Nagytemplom és további turisztikai funkciókkal várják az ide látogatókat a hozzá kapcsolódó látogatóközponti elemek: a templomtorony, az Ókönyvtár és a Gimnázium Díszterme is. A projekt zárását követően a látogatóközpont hivatalosan is megnyitja kapuit a látogatók számára, így mindenki számára elérhetővé válnak ezek az egyedülálló kulturális és vallási turisztikai értékek. A látogatóközponton belül három helyen érhetőek el interaktív, érintőképernyős információs felületek, amelyek virtuális segítséget nyújtanak a látogatóknak a megtekinthető elemekről.

A látogatóközpont egyedi és mindenki számára különleges élményt nyújtó, nyitvatartási idő alatt állandóan elérhető kínálati eleme a templomtoronyból, fix városnéző távcsővel történő kitekintés, amely a város legmagasabb pontjaként gyönyörű panorámát kínál mindenki számára.

Megtekinthető a Gimnázium Díszterme és a 2011-ben Történelmi Emlékhellyé avatott és Magyar Örökség Díjas Ókönyvtár, ahol a kultúra és az egyházi örökség iránt érdeklődő látogatók minőségi, értékes és egyedi élményekkel gazdagodhatnak. A látogatóközpontba látogatókat igény szerint, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként audioguide vezetés is várja.

A projekt ünnepélyes lezárása:

A projekt sajtónyilvános zárórendezvényére 2019. szeptember 1-én, vasárnap 10 órától került sor a Mezőtúr-Belvárosi Református Nagytemplomban, ahol ünnepi istentisztelettel várták a látogatókat.

A hálaadó istentiszteleten igét hirdetett: dr. Fekete Károly

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

A megjelenteket köszöntötte: Koncz Tibor

a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese

Ünnepi tanévnyitó beszédet tartott: prof. dr. Latorcai János

a Mezőtúri Református Oktatási Intézmények Igazgatótanácsának elnöke, az Országgyűlés alelnöke

Egyházzenei művekkel a liturgiában szolgált: a Debreceni Református Kollégium Kántusa, a Psalterium Hungaricum Énekkar (Budapest) és a Mezőtúri Református Felnőttkórus. Vezényel: Berkesi Sándor, Arany János és Marczi Ernő. Orgona: Sárosi Dániel, trombita: Karapancsev Kristóf.

A rendezvény célja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül megvalósításra kerülő projekt ünnepélyes lezárásaként.

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról

A kivitelezési munkák továbbra is jó ütemben haladnak, a belső térben a padlófűtéshez és a belső vakolásokhoz kapcsolódó előkészületi munkák folynak, az emeleten megkezdődött a padlóburkolatok felújítása is. A padok és torony lépcső felújításának műhelymunkái folyamatban vannak és gyakorlatilag az összes kivitelezési anyag megvásárlásra került.

A kivitelezés során azonban jelentkeztek olyan – a kivitelező és a projektgazda ráhatásától független – nem várt körülmények, amelyek sajnálatosan lelassították az eredetileg tervezett ütemezést. A decemberi és januári hónapok téli időjárási körülményei miatt a tetőfedés biztonságtechnikai okokból nem volt kivitelezhető, így a kivitelező nem tudta azt befejezni. A külső párkányok javítását és a vakolatok felújítását a fagyveszély miatt a kivitelező szintén nem tudta az eredeti ütemezés szerint megkezdeni, azonban ezen munkák befejezése a 75%-os készültségi szint eléréséig tervezett ütemezésben szerepel. A kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjének elérése 2019.04.30-ig várható.

Tájékoztató a projekt előrehaladásáról

A Mezőtúri Református Egyházközség 2016. április 25-én pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra, melyet támogatásra jogosultnak ítélt a Közreműködő Szervezetként eljáró Magyar Államkincstár. A pályázati szakasz sikeres zárásaként 299.253.850 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrású támogatást nyert Egyházközségünk. A projekt megvalósítására TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú, „Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” címmel Támogatási Szerződés aláírására került sor 2017. május 30. napon. A megítélt forrás felhasználása a Támogatási Szerződés megkötését követően vált lehetővé. Beszerzési eljárások sora következett, melyek sikeres lebonyolítását követően kiválasztásra került többek között az engedélyezési szintű tervdokumentáció és a kivitelezési szintű tervek összeállításáért felelős tervező cég, a közbeszerzési szakértő, a kötelezően előírt nyilvánossági feladatokat, továbbá a projektmenedzsment feladatokat végrehajtó és koordináló szervezet.

A legkedvezőbb árajánlatot nyújtó Arcus 2001 Bt. a szükséges engedélyes terveket, majd azt követően a kiviteli szintű terveket az előírt határidőig elkészítette, melyek alapján a közbeszerzési eljárás 2018. március 1. napján elindult. A közbeszerzés eredményesen zárult, melynek szabályszerűségéről a Magyar Államkincstár munkatársai kiállították támogató tartalmú utóellenőrzési jelentésüket.

A közbeszerzési eljárás során legelőnyösebb ajánlatot tevő gazdasági szereplővel – Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal- 2018. április 26. napján megkötöttük a kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést, és az építési naplót megnyitottuk. A munkaterület átadása megtörtént. A terület bejárásán részt vett Mihalina László a Mezőtúri Református Egyházközség lelkészelnöke, Molnár Iván műszaki ellenőr, Vékony Ferenc felelős műszaki vezető és id. Vékony Ferenc kivitelező. A bejáráson részt vett személyek a területet munkavégzésre alkalmasnak találták, melynek köszönhetően a kivitelezési munkálatok kezdetét vehették.

A felújítási munkálatok az idő előrehaladásával arányosak, 2018. november 30-ig várhatóan elérik az 50%-os készültségi szintet. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint 2019. június 30-ig a beruházás eléri a 100%-os készültséget, valamint megtörténik a hatósági engedélyek beszerzése is, továbbá a projektben tervezett eszközök beszerzése és azok üzembe helyezése is.

MEZŐTÚRI REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM FELÚJÍTÁSÁNAK FOTÓDOKUMENTÁCIÓJA 2018

2018. április 26.

Sajtóközlemény

Tájékoztató a ,,Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” c. projekt indításáról

A TOP-1.2.1-15 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című konstrukció keretében nyert 299,25 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani a Történelmi Emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozását a Mezőtúri Református Egyházközség. A projekt alapvető célja, hogy a településen és a térségben fellelhető turisztikai attrakciók kínálatát bővítse, kultúrához és valláshoz kötődő, de élmény alapú szórakozási lehetőséget biztosítva a térségbe/településre látogatók számára.

A Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozásának érdekében építési és felújítási munkálatok sora kezdődik meg, melyek eredményeként bemutathatóvá válik a műemlék épület. A Látogatóközpont elemei: a Nagytemplom, a Templomtorony és Templomkert, az Ókönyvtár és Múzeum, valamint a Kántorlakás.

A tervek megvalósulásának eredményeként a kiváló akusztikájú Nagytemplom műemlék jellege megtartásával a gyülekezeti használat mellett 1500 fő befogadására alkalmas rendezvényhelyszínné változik, valamint látogathatóvá válik a gyönyörű panorámát kínáló templomtorony is. A régi Kántorlakás felújítást követően ajándéktárgy készítő kézműveskedésnek ad helyet, az Ókönyvtárban és Múzeumban pedig minden kultúra és vallás iránt érdeklődő a Történelmi Emlékhelyet látogathatja. A támogatás segítségével beszerezni kívánt eszközök által a templomkert is aktív helyszínné válik. A fejlesztések során különböző interaktív eszközök is beszerzésre kerülnek, melyek tovább növelik a Látogatóközpont komfortját, segítséget nyújtva az érdeklődők informálásában, ezenkívül hozzáférhetővé válik az audioguide-os vezetéssel történő látogatóközponti séta.

A református látogatóközpont létrehozása amellett, hogy illeszkedik a napjainkban országos szinten is egyre elterjedtebbé váló vallási turizmushoz, egy kitörési pontot képez települési és térségi szinten is, amely épít a vallási értékeinkre és kulturális hagyományaink kínálta lehetőségekre a mai kor kihívásaink megfelelve.

Az Egyházközség célja a beruházás megvalósításával olyan új, innovatív élmények biztosítása, melyek egyediek és emlékezetesek, ezáltal ösztönözve a településre történő visszatérést, a térségi kulturális és vallási élet felpezsdülését.

A projekt várható befejezési ideje 2019. június 30.

Közbeszerzési dokumentumok

A pályázathoz tartozó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

dokumentumok tallózása és letöltése

Tájékoztató

a ,,Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása,, c. projekt

indításáról

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán a Mezőtúri Református Egyházközség sikerrel nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (támogató) felé.

A Mezőtúri Református Egyházközség 2016. május 11. napon befogadott TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét a benyújtást követően a támogató 2017. május 4. napon kelt döntése szerint, 100% támogatásban részesítette.

Ennek megfelelően megkezdődhet a ,,Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása,, című projekt megvalósítása.

A projektgazda – Mezőtúri Református Egyházközségegyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 299.253.850 Ft

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:

– A projekt kezdete: 2017. év június hó 1.

– A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év június hó 30.

A TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A projektgazda által összeállított fejlesztési elképzelés megvalósítja a pályázati felhívás azon elvárását, hogy a létrejövő, új turisztikai attrakció az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosítására épüljön, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát – és élmény-elemeket hozzon létre.

A fejlesztés rövid bemutatása:

A fejlesztéssel érintett történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozásához és a meghatározott célcsoportok motivációinak turisztikai kielégítése szempontjából a Mezőtúri Református Nagytemplom felújítása a projekt során elengedhetetlen, állapotának és az általa nyújtott lehetőségek körének fejlesztése turisztikai célokat szolgál. A Látogatóközpont további elemei: a Templomtorony és templomkert, az Ókönyvtár és Múzeum, valamint a Kántorlakás.

A beruházás során építési és felújítási munkákkal érintett a nagytemplom és a torony. Életkorát figyelembe véve az épületszerkezetek nagymértékű károsodást szenvedtek, a tartószerkezetek eltávolítása, illetve utólagos megerősítése jelenleg már nem eredményeznek megfelelő teherhordó képességet. Felújításuk szükséges. Ugyanígy a tetőhéjazatot, külső falazatokat, felmenő teherhordó szerkezeteket, nagymértékű korhadás, szerkezeti károk jellemzik. Szintén felújításuk szükséges. Az alapozást a felújítás nem érinti.

A felsorolt építési – felújítási munkálatokkal a műemlék épület és tornya bemutathatóvá válik, épített örökségként méltó kiinduló – gyűjtő pontja lesz a látogatóközpontnak. Az elképzelések szerint a nagytemplom és tornya a reformáció szellemi központjaként fogadja a látogatókat, a komplex látogatómenedzsment részeként itt ajánlva, és tematizálva az elérhető programelemeket. A nagytemplom, mint a leendő látogatóközpont „szíve” műemlék jellege megtartásával 1500 fő látogató befogadására alkalmas rendezvényhelyszínné válik. Előadásoknak, hangversenyeknek, kórustalálkozóknak és egyéb komolyzenei rendezvénynek is otthont ad majd a kiváló akusztikával rendelkező épület, melynek a remekmívű Komornyik-orgona emeli színvonalát.

A beruházás megvalósulását követően a nyitvatartási idő alatt állandóan elérhető, időjárás független kínálati eleme, amely közvetlenül kapcsolódik a látogatóközpontban kialakítandó komplex látogatómenedzsmenthez nem más, mint a programelemek és látogatóközponton belül elérhető lehetőségek elérését bemutató interaktív, érintőképernyős információs felületek, az un. információs pultok. Az információs pultok virtuális segítséget nyújtanak a látogatóknak a kínálati elemek látogatóközponton belüli elhelyezkedésére vonatkozóan, ill. bemutatják mely programok a nyitvatartási idő alatt mikor érhetőek el. A református látogatóközpont 3 pontján kerül kihelyezésre ilyen érintőképernyős információs pult: Nagytemplom, Kántorlakás, Ókönyvtári állandó kiállító terem, a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szervergép a látogatóközpont információs pontjában kerül kihelyezésre.

A beruházás további nyitvatartási idő alatt állandóan elérhető, időjárás független kínálati eleme lesz az audioguide-os vezetéssel történő látogatóközponti élmény séta.

A látogatóközpont egyedi élményt biztosító, nyitvatartási idő alatt állandóan elérhető, időjárás független kínálati elemének szánjuk továbbá a templomtoronyból történő kitekintést, amely a város legmagasabb pontjaként gyönyörű panorámát kínál majd a vendégek számára. A kínálati elem mindenki számára szórakozást nyújthat. A kínálati elem kialakításánál a biztonsági szempontok szem előtt tartása elsődleges, a projekt keretében egy fix városnéző kiállító távcső beszerzését is tervezzük.

A templomkert aktív helyszínként történő hasznosítását és részleges időjárásfüggetlen kínálati elemként történő megjelenését a pályázat kapcsán beszerezni kívánt eszközök (rendezvénysátor, pad, technikai felszerelések) biztosítják.

A fejlesztéssel érintett még a régi Kántor-lakás, mely a projekt révén egy helyi hagyományokat bemutató, s egyben kreativitásnak helyet adó ajándéktárgy készítő fazekas műhelyt foglal majd magában. Programelemként meghívott mezőtúri fazekasokkal találkozhatnak majd alkotás közben a látogatók, ahol megismerhetik a fazekas mesterfogásokat, a helyi formák és motívumok világát, betekintést kaphatnak az agyag kézzel formálható világába.

Végül de nem utolsó sorban a látogatóközpont további időjárás független, állandó kínálati eleme lesz a 2011-ben Történelmi Emlékhellyé avatott Ókönyvtár és Múzeum, ahol minden kultúra és vallás iránt érdeklődő látogató minőségi, értékes és egyedi vallási élményekkel lehet gazdagabb.

A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról folyamatosan hírt adunk honlapunkon, kérjük továbbra is böngéssze felületünket.

Frissítés (2017.12.01.):