Imhét a Krisztusban hívők egységéért

Hosszú évek hagyományainak megfelelően nyolc estén keresztül találkoztak január 21-28. között Mezőtúron a római katolikus, evangélikus és református testvérek egymás templomaiban, hogy együtt emeljék fel kezeiket és szíveiket az egy élő igaz Istenhez. Az imahét vezérfonala Lukács evangéliumára épült: „Szeresd az Urat… és felebarátodat…”(Lk 10,27)

Hálát adtunk az esténként Krisztusban megtapasztalt szeretetért, amely átível vallási hovatartozáson, származáson. Igyekeztünk gondolatainkat és szívünket alávetni annak az isteni parancsnak, hogy figyeljünk oda Istenre és a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük Istent és a másikat!