Reformációs ünnepi istentisztelet és gyülekezeti ebéd

A Reformáció az egyház lelki, hitbeli megújulása a 16. században, a protestáns felekezeteket innen eredeztetjük. Az újra felfedezett központi üzenet: az ingyen kegyelemből való megigazulás tana, nemcsak az egyházat volt képes megújítani, de minden időben képes az ember szívét is felébreszteni, megváltoztatni.

Idén a Reformáció ünnepe nem csupán egy napot, hanem egy egész hetet kapott gyülekezetünkben. A bűnbánati hét és az úrvacsorás istentisztelet a Sola-k mentén haladva vette sorra a reformáció Igei alapú igazságait: egyedül Jézus Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül hit által és egyedül kegyelemből.

Az alkalomról készült képeket ide kattintva tekintheti meg!

Az ünnepi istentiszteletet közös gyülekezeti ebéd követte, ahol az úrvacsorai asztalközösség igazi agapéban folytatódott tovább. Istennek legyen hála velünk közölt kegyelméért ma is: Soli Deo Gloria!