Imádság

Úri Imádság

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved.

Jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,

mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen

 

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, mi Urunkban.

Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt.

Megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján.

Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben,

hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,

a szentek közösségét,

a bűnök bocsánatát,

a test feltámadását és az örök életet. Ámen