TOP 1.4.1

TOP 1.4.1

TÁJÉKOZTATÓ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

„Mezőtúri Református Bölcsőde kialakítása”

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00034

 Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Mezőtúri Református Egyházközség a TOP-1.4.1-19 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázati felhívás kapcsán TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00034 azonosító számmal nyilvántartott projektje, 2022.04.30-án sikeresen lezárult.

A kedvezményezett a támogatási döntés szerint, 181.853.538,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A pályázati felhívás céljaival összhangban a projekt elősegíti Mezőtúr településen és vonzáskörzetében a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítását, valamint a bölcsődei formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését.

A kormányzati célkitűzésekhez erősen illeszkedve a projekt megvalósulásával a Mezőtúri Református Egyházközség hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához és a családok megsegítéséhez is. A településen és vonzáskörzetében élő három éven aluli kisgyermekek számára a projekt hatására a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitása és az általuk nyújtott szolgáltatások minősége is fejlődik.

A fejlesztés eredményeként a kedvezményezett tulajdonában lévő Mezőtúr, Kossuth L. tér 11. sz. alatti ingatlanon egy modern, a mai kornak, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő bölcsődei intézmény került kialakításra egy csoportnyi gyermek részére.

A beruházás részeként az egyéni fejlesztéshez és a működéshez szükséges eszközök, valamint bútorzat beszerzése és az ehhez tartozó terek kialakítása is megtörtént.

A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról a kedvezményezett folyamatosan hírt ad saját honlapján, további információ itt található:

http://mezotur.reformatus.hu/

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül került megvalósításra.

 

Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma

Fotódokumentáció

(képekért kattintson a tervrajzra!)

Tájékoztató

Mezőtúri Református Bölcsőde kialakítása

projekt indításáról

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.4.1-19 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázati felhívásra a Mezőtúri Református Egyházközség TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00034 azonosító számon 2019. szeptember 30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amely 2020. április 17. napon kelt támogatási döntés szerint, 181.853.538,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

Ennek megfelelően megkezdődhetett a „Mezőtúri Református Bölcsőde kialakítása” című projekt megvalósítása. Jelenleg, 2020. III. negyedévére elkészültek a bölcsőde kiviteli tervei, és folyamatban van a kivitelező kiválasztása. A kiviteli munkálatok 2021-ben megvalósulhatnak, amelynek eredményeként 2022-ben megkaphatja a működési engedélyt a bölcsőde.

A projektgazda – Mezőtúri Református Egyházközségegyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 181.853.538,- Ft

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:

– A projekt kezdete: 2020.02.01.

– A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.04.30.

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében.

A felhívás célja ezzel összhangban a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása, valamint a bölcsődei formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztésének elősegítése ezzel is hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok megsegítéséhez.

Ehhez a célhoz kíván projektjével a Mezőtúri Református Egyházközség is hozzájárulni, azáltal, hogy biztosítja a településen és vonzáskörzetében élő 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásának és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztését.

A fejlesztés rövid bemutatása:

A pályázatban és megvalósíthatósági tanulmányban alátámasztott környezeti és statisztikai elemzések ismeretében, Mezőtúr és a környező települések vonatkozásában is egyre nagyobb az igény a szülők körében a felújított, nagyobb kapacitással üzemeltethető bölcsőde iránt. Ennek tükrében a beruházás célja a településen a bölcsődei ellátást biztosító intézmény(ek) kapacitás növelése, továbbá az egyéni fejlesztésekhez és a működéshez szükséges eszközök beszerzése és az ehhez tartozó terek kialakítása. 

A fejlesztés egy a kedvezményezett tulajdonában lévő ingatlant fog érinteni, a beruházás hatására egy modern, a mai kornak, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő bölcsődei intézmény kerül kialakításra. A projekt eredményeként egy új 14 fős kapacitással rendelkező 1 csoportszobás bölcsődei intézmény kerül létrehozásra az egyéni fejlesztésekhez és a működéshez szükséges eszközök beszerzése és az ehhez tartozó terek kialakítása mellett.   

A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról a kedvezményezett folyamatosan hírt ad saját honlapján, további információ itt található:

http://mezotur.reformatus.hu/

Mezőtúri Református Egyházközség Presbitériuma