Rövid hírek

 • OM missziósok idén is

  Az OM missziós társaság néhány tagja Skóciából idén is látogatást tesz egyházmegyénk néhány gyülekezetében. A gyülekezet tagjai csütörtökön találkozhatnak velük a belvárosi gyülekezeti házban, amikor is délután 17 órakor a bibliaórán vesznek részt és szolgálnak. Ezt követően egy esti áhitaton...

 • Az abonyi gyülekezet látogatása Mezőtúron

  Gáll Károly nagytiszteletű úrral az élen Mezőtúron is látogatást tett az abonyi gyülekezet 2016. október 8-án, melynek keretében megtekintették a fazekas-múzeumot, valamint a református templomokat is. Reméljük, áldott emlékekkel térhettek haza az esti órákban!

 • Egyházmegyei csendeshét - beszámoló a Tiszántúli Egyházkerület honlapján

  A ttre.hu - azaz a Tiszántúli Református Egyházkerület - honlapja közzé tett egy rövid beszámolót a 2016.szeptember 19. és 23. között megtartott csendeshétről, melyen a Szatmári és a Nagykunsági Egyházmegyéken túl a Kézdi-Orbai Egyházmegye tagjai is...

Rendszeres alkalmak

Bibliaórák / Bible studies Bibelstudium:

Kedd 17 óra - újvárosi gyülekezeti terem

Tuesday 5 pm - congregational house, Újváros

Csütörtök 17 óra - belvárosi gyülekezeti ház

Thursday 5 pm - congregational house, Belváros

Istentiszteletek / Sunday church services / Gottesdienst:

9 óra (9 am) - Újváros

10 óra (10 am) - Belváros

Keresés

Az Ige mellett

 • (15) „Mert a Krisztus jó illata vagyunk…” (2Korinthus 2,12-17)*

  Jézus Krisztus a „jó illat”: egyeseknek „élet illata életre”, másoknak „halál illata halálra” (16). Kálvin hangsúlyozza, hogy mindig meg kell különböztetnünk az evangélium sajátos tisztét, miszerint az evangélium az élet szolgálata; - az evangélium járulékos tisztétől, melynek következtében az evangélium hirdetése, egyesek életében a „halál illatává” lehet. Látva a világ nagy hitetlenségét, vallásos köntösben is istentelenségét; - a tapasztalataink aláhúzhatják az Ige igazságát. Kálvin is utalt erre. Ezek az igei gondolatok azonban nagy alázatra kényszerítik Isten népét. Az üdvösség és a kárhozat kérdése kapcsán ugyanis nekünk mindent csakis az üdvösség felől szabad szemlélnünk. Kizárólag az élet pártján álló, mindent tökéletesen intézőIsten ügye az, hogy vannak-e hadifoglyok, mennyien vannak azok, és Ő azokat egykor kiszabadítja-e? (16) A kárhozat itt van, most van, Jézus Krisztus nélkül örökké van. A kárhozatról ezen túl még annyit mondhatunk, Paul Tillich teológussal együtt, hogy Isten szuverenitásához, hatalmához az is hozzátartozhat, hogy egyszer tisztára sepri a poklot; - ezt felvillantja, de nem garantálja (1Korinthus 15,28).

  Énekek 5

  148. zsoltár

  * Jézus Krisztus nem azért jött a világra, hogy kárhoztassa a világot (János 12,47-48). Mi szükség is lett volna erre, hiszen Őnélküle mindannyian kárhozottak vagyunk. Ő a világ világossága, aki a hitetleneket megvakítja (János 8,12; János 9,39). Ő a szegletkő (1Péter 2,6), de sokaknak botránkozás köve (Róma 9,33).


A reformatus.hu friss hírei

 • Átadták a Károli Gáspár-díjakat
  A reformáció emléknapja alkalmából Károli Gáspár-díjjal tüntették ki Gáborjáni Szabó Botondot, a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának gyűjteményi igazgatóját és Ősz Sándor Elődöt, az erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár levéltárosát.
 • 75 éves a pápai újtemplom
  Hálaadó istentiszteletet tartanak a pápai református újtemplom felszentelésének 75. évfordulóján.
 • Október 31-ig várják a jelöléseket a Jószolgálat díjra
  Szociális területen kiemelkedően példaértékű munkát végző személyek és intézmények jelölthetők a kitüntetésre.