Gyülekezetünk kis zenészcsoportja meghívást kapott a mátészalkai Kálvin Református Iskolától, hogy egy húsvéti csendesnap alkalmával szolgáljon a gyerekek között.

Evangelizációs esték Nagy György mátészalka-kertvárosi lelkipásztorral

Gyülekezeti kirándulás Nagyszalontán

Október 31-én a gyülekezet tagjai Nagyszalontán vehettek részt gyülekezeti kiránduláson, ahol egyúttal a reformáció ünnepét is megünnepelhették.

Hittantábor 2018.

Idén is megrendezésre került a hittantábor - most Mátraházára mentünk el 6 napra, hogy megtudjuk:
Az Isten szeretet!

Református Énekek XVII.

Református énekeink és gyülekezetünk kórusa a Művészetek Palotájában

Slider

Szeretethíd 2019.

Mozdulj, segíts, szeress! – ezzel a mottóval került meghirdetésre az idei Szeretethíd program, amely a Református Szeretetszolgálat Kárpát-medencei Önkéntes Programja. A vezérige pedig az 1Jn 3, 18 volt: “Ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan!” Mezőtúron idén ez három helyszínen valósult meg: a Szendy és Bakos Otthonokban, valamint az újvárosi templom kertjében.

Pünkösdi matematika

Az idei Pünkösdi konfirmációs istentisztelet második része – maga a konfirmáció – ugyanúgy kezdődött, mint ahogyan az elmúlt években mindig: számokban összegeztük, hogy mennyien is vannak azok, akik fogadalmat tesznek a gyülekezet előtt. Idén 34 fiú, 33 lány, összesen 67 konfirmandus állt szép rendben az újvárosi templom padjaiban, akikből 55 fiatal felnőttkeresztségben is részesült.

Csendesnap mennybemenetel ünnepén

Jézus Krisztus mennybemenetelének napja iskolánkban minden évben különleges ünnep. Nemcsak a 72 konfirmandus miatt, akik éppen most megújult, gyönyörű disztermünkben adhattak számot az év során megszerzett tudásukról, hanem az iskola többi diákja számára szervezett különféle programok, előadások, istentisztelet miatt is.

Vers mindenkinek

A Forrás (Húsvét után) annak a versnek a címe, amely Vassné Nagy Éva tollából származik, és amely a Húsvét örömüzenetét foglalja össze néhány gondolatban. Fogadjuk szeretettel!

Húsvéti érzelmek

A Húsvét, az azt megelőző időszak érzelmek kavalkádját vonultatja fel. A gyülekezet ifjúsági zenekara meghívást kapott a mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskolától, hogy egy csendesnapon megossza az ottani gyermekekkel, miket éneklünk mi itt, az Alföld közepén. Éger Ádám pedig a Húsvét érzelemgazdagságáról beszélt a gyermekeknek.

Virágvasárnap

2019. április 14-én ifjúsági istentiszteletet tartottunk a Belvárosi Református Gyülekezeti Házban Égerné Tamás Annamária igehirdetésével és az Ifjúsági Zenekarunk szolgálatával. Nőszövetségünk szeretetvendégséggel készült a virágvasárnapi istentisztelet után. Presbitériumunk tagjai pedig egyházmegyei konferencián vettek részt, amelyet hagyományosan már évek óta Törökszentmiklóson tartanak.

Vers mindenkinek

Már nincs sok, és hamarosan megérkezik a Húsvét, a feltámadás örömünnepe. Ugyan van még a böjti időszakból, de Vassné Nagy Éva testvérünk lélekben már előre szállt, hogy örömét a következő versben fejezze ki. Címe: Krisztus feltámadott

Húsvéti kézművesdélután a nőszövetség szervezésében

„Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután” – mondja az Ura a szolgájának, aki kapott talentumait kamatoztatja és szolgál vele. Akár szólhatna ez a dicséret azoknak az asszonytestvéreknek is, akik idén a Nőszövetség Húsvéti Kézműves Délutánján kamatoztatták kreativitásukat, és szebbnél szebb, vidám, és praktikus tavaszias, húsvéti asztali díszeket, kopogtatókat készítettek.

Nyílik a nőszövetség húsvéti vására

A Nőszövetségi Vásár minden advent és húsvét szerves része gyülekezetünkben. A vásár lehetőséget ad arra, hogy mindenki a maga módján támogassa közösségünket: vannak, akik alkotnak, felajánlással járulnak hozzá vásárunkhoz, és vannak, akik a pakolásban, illetve magában a vásárban segítenek. A vásár ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy ünnepünk díszeit jótékony célt támogatva szerezzük be. A vásárokból befolyt adományokkal a Nőszövetség ott segít, ahol szükség van rá a Református Egyházközség és Intézményei berkein belül.

OM missziós busz Mezőtúron

2019. március 18-án hétfőn egy hosszú busz parkolt be a Református Kollégium udvarára. Ezúttal azonban nem sportolókat hozott, és nem is vitt, hanem egy interaktív kiállítást hozott az „élet védelme” témakörében.

Vers mindenkinek

Nagyböjt alkalmával készülünk a nagypénteki és a húsvéti történésekre. Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk erre az alkalomra is egy verssel készült, melynek címe: Jézus gyötrődése

Női ökumenikus világimanap

Jertek, immár minden készen van” – fogalmazták meg a szlovén keresztyén asszonyok a nagy vacsora példázatának gazdájával együtt a 2019. évi Női Ökumenikus Világimanap hívó mondatát! Évről évre összegyűlünk március első vasárnapján elcsendesedni, együtt imádkozni az ökumené és a világot átívelő keresztyén szeretet jegyében.

“Minek a házasság?”

Ezzel a címmel tartotta meg idén a Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódva a Mezőtúri Belvárosi Gyülekezeti Házban Levente Péter bátyó és Döbrentey Ildikó előadását.