Szeretethíd 10 éve

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén 10. alkalommal rendezte meg Szeretethíd nevű akcióját, melynek lényege az évek során mit sem változott: az egyház és a társadalom között hidat képezni, bevonva a hétköznap emberét az egyház életébe akár azzal, hogy a környezetet, ahol élünk, szebbé tesszük.

“Neveden szólítottalak, enyém vagy!” – konfirmáció 2018-ban is

A konfirmáció felfedezőút, melyben megismerjük református keresztyén egyházunk tanítását, az egyház életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust. A most konfirmáltak is, mint ahogyan az évekkel ezelőttiek is álmukból felkeltve tudják ezt a káté kérdés-feleltet. Ezt tanuljuk meg először a felkészítés során, de az igazi ismeret- és hitszerzés csak ezután jön.

Vers mindenkinek

Nem csak a Mennybemenetel ünnepére készült Vassné Nagy Éva testvérünk verssel, hanem a Pünkösd ünnepére is. Örömmel adjuk közre ezt a művet is, melynek címe:

Imádság a Szentlélekért

Vers mindenkinek

Közeledik Jézus mennybemenetelének ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. Vassné Nagy Éva újabb verse következzék erre emlékezve. A vers címe:

Dicsőséges mennybemenetel

Konfirmandus csendesnap

“…együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Róm 1, 12) – Mihalináné Lipták Judit lelkészasszony ezzel az igével köszöntötte a fiatalokat és nyitotta meg a konfirmációra készülők számára szervezett csendesnapot. Először vehettek részt ilyen napon a konfirmandusok, akik így áhítattal, énekléssel, előadással, valamint a templomban próbával készültek a pünkösdi alkalomra.

Áprilisi “tree-fa” a református idősek otthonában

2018. április 17-én, kedden délelőtt, a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Református Otthon lakói és a Szendy Pál Református Idősek Otthona lakói számára Kovács Anett Beáta igazgatónő egy játékos, tréfás találkozót nyitott meg néhány közvetlen szóval a Szendy Pál Református Idősek Otthonának foglalkoztatójában.

Nőszövetségi bibliaiskola

2018. április 12-15 között tartotta a Tiszántúli Református Nőszövetség tavaszi Bibliaiskoláját Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A programot ez évben a puritanizmus és a személyes kegyesség témája határozta meg.

Vers mindenkinek

Hamarosan Húsvét, a keresztyénség egyik legnagyobb ünnepe, melyben a Mindenható Isten szeretetének legnagyobb bizonyítéka tárul fel előttünk: Krisztus értünk való áldozata. Vassné Nagy Éva testvérünk egy verssel készült erre az ünnepre is, címe:

A kereszt alatt

Március 15-i ünnepi megemlékezések

Az 1848. március 15-i eseményekre emlékezve gyülekezetünkben és intézményeinkben is ünnepi alkalmakra gyülekezhettünk egybe. Míg a mezőtúri küldöttség Kézdivásárhelyen vett részt az ünnepi megemlékezésen, itthon szintén ünnepeltek az iskolások, tanáraik, időseink, és a gyülekezet tagjai.

Nyílik a nőszövetség húsvéti vására

A Nőszövetségi Vásár minden advent és húsvét szerves része gyülekezetünkben. A vásár lehetőséget ad arra, hogy mindenki a maga módján támogassa közösségünket: vannak, akik alkotnak, felajánlással járulnak hozzá vásárunkhoz, és vannak, akik a pakolásban, illetve magában a vásárban segítenek.

“Érted is, amit olvasol?”

Bibliavasárnap és ökumenikus világimanap alkalmából gyülekezhettek össze a gyülekezet tagjai most vasárnap és az Ige alapján kerestük a választ a saját életünkre és a Szentírásra vonatkozóan: értjük-e, amit olvasunk?

SDG Bibliaismereti verseny – 2018.

Az SDG Református Diákmozgalom minden esztendőben megrendezi hagyományos bibliaismereti versenyét, melynek témája évenként váltva valamely Ó-, illetve Újszövetségi könyv. Idén két rövid ószövetségi szakasz volt a téma: Ruth és Eszter könyve.