A Szentlélek vezetése

A feltámadt Jézus Krisztus

legyőzte a halált!

Közöttünk lakozik Lelke által,

vezeti azt, kit megtalált.

Az elveszett bárányokat,

kiket neki adott az Atya,

Megkeresi őket, magához vonzza,

s megmutatja az utat haza.

 

Útközben feladattal bíz meg:

„Kövess engem!”

Légy az én eszközöm, segítőm

az evangélium hirdetésében!

Adom hozzá Szentlelkemet,

segít majd engem követni,

Elrendelt utadat, feladatodat,

mit neked adok, teljesíteni!

                        Vezess, Uram!

                                    Ámen.

 

Mezőtúr, 2022. április 15.

                                                   Vassné Nagy Éva

A belső béke

Dúl a háború körülöttünk,

forrong a világ szerteszéjjel…!

a Sátán bevetette erőit,

szítja az indulatokat, nagymértékkel!

Félelmet akar kelteni,

mindent romba dönteni,

De az Úr útját állja,

megfékezi, nem enged neki!

 

Istenünk Ura mindennek,

fogja a gyeplőt!

Kezében tart minden helyzetet,

s az embert, a Mennybe igyekvőt!

Megadja nekünk a belső békét,

minden körülményünk között,

Mert csak Ő lehet Megtartónk, Erőnk,

Támaszunk a bajok fölött.

                                    Ámen.

 

Mezőtúr, 2022. március 25.

Az igazság Lelke

Elküldted nekünk egykor Jézus, a Szentlelket,

hogy bátorítson, erősítsen, tanítson bennünket:

legyünk hitvallóid az Atya dicsőségére,

hirdessük Országod, mely hívogat békességre!

 

Az igazság Lelke ma is itt van köztünk,

Urunk, szólj, vezess, Hozzád azért jöttünk:

küldj minket hírnökül e sötét világba,

világíts általunk, éltünk ne legyen hiába!

 

Elvégezted munkádat, felkészítettél minket,

átformáltál, s nekünk adtál minden szükséges kincset,

velünk jössz az úton, általunk munkálkodsz,

míg végül az örök célhoz viszel: Atyánkhoz!

 

                                                           Ámen!

Mezőtúr, 2022. február 1.

Vassné Nagy Éva

Isten fegyverzetei

Naponta kell felöltöznünk Istenünk fegyverzeteit,

mert a mi erőnk nem elég!

A Sátán csalárd módon támad, mesterkedik,

gonosz szándékkal közelít felénk!

 

Ebben a harcban mi nem tudunk megállni,

csak Isten segítségével!

Induljunk harcba naponta Urunkkal,

a Tőle kapott fegyverekkel!

 

Ő már győztes csatát vívott,

Jézus legyőzte az ellenséget,

Neked is adja fegyvereit, győzelmét,

csak kérj Tőle segítséget!

                                               Ámen

Mezőtúr, 2021. november 18.

Reménnyel indított nap

Korán reggel leborulok,

Istenem, Teelőtted,

Szívemet Hozzád emelem,

hogy azt megtöltsed!

 

Telve van a szívem már,

csordultig szereteteddel,

Bármi történik velem ma,

azt fogadom békességgel.

 

Mert a hívő Terád tekint,

Belőled merít,

S tudjuk: a reménység

meg nem szégyenít!

                                    Ámen                                      

Mezőtúr, 2021. november 7.

                                                   Vassné Nagy Éva

Az Igaz

Az Igaz harcol a Sátánnal,
az igazság harcol a hazugsággal.
Az Igaz győzött a Sátán felett,
az igazság mindig győz a hazugság felett!

Ne feledd, Drága Testvér, bízz Jézusban:
Benne minden elvégeztetett!

                                                           Ámen!

Mezőtúr, 2021. július 22.

Az Evangélium összessége

Csodálatos isteni gondolat,
mely örömhír az embernek:
Isten testet öltött Jézus Krisztusban,
általa a földre érkezett!

Hozzánk jött, hogy megváltson minket,
Fia által, s így elvégeztetett!
Jézus átokká, bűnné lett értünk,
mert ennyire szeretett!

Áldozata tökéletes, elég az Atyának,
az isteni terv így teljesedett!
Dicsőség néki, örök hálánk érte:
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek!

Ámen!

Mezőtúr, 2021. április 13.

Térdre rogyás

Elég volt, Urunk a sok kínból,
légy kegyelmes hozzánk!
Nehéz már a teher: a sok beteg, halott…,
a gyógyulást, szabadulást hozd ránk!

Érezzük, Urunk, változást akarsz:
forduljunk Hozzád!
Ez a járvány nyitja fel szemünk:
nagy szükségünk van Rád!

Térdre rogyunk Előtted, egyedüli Isten:
csak Te segíthetsz!
Hallgasd meg könyörgésünk, lásd életünk:
Te mindent megtehetsz!

                         Jézus nevében, ámen!

Mezőtúr, 2021. március 28.

A bábeli zűrzavar

Mindenkinek más a nyelve
ebben a világban,
Mint a „bábeli zűrzavar”
egykor az ókorban.
Egységre lenne szükség,
de hogyan?
A szeretet nyelve kellene,
de hol van?

Mezőtúr, 2021. február 22.

Isten cselekszik

Hozzád menekülünk, Drága Istenünk
háborúságaink idején!
Te vagy a mi erős várunk, oltalmunk,
mert kegyelmed a miénk!

Te látod a helyzetünket, ügyeinket,
életünket!
Bátorítsd most szívünket, erősítsd
lelkünket!

Terád bízzuk magunkat, életünket,
utunkat!
Mutasd meg Magadat, hadd lássuk most
Urunkat!

Rajtunk csak Te segíthetsz, a bajból
kimenekíthetsz!
Csak úgy lesz jó, ahogy Te mondod,
s minket vezetsz!

Tudjuk, hogy Te hatalmas vagy,
a Mindenható!
Az ellenség fél Tőled, mert Te vagy
az Uralkodó!

Cselekedj, Urunk! Cselekedj most
népedért!
Lássa meg ez a világ dicsőséged,
a Jézus Krisztusért!

                                    Ámen!

Mezőtúr, 2021. január 5.

Isten megoldása

Mennyi minden van ebben a világban,
mi elválaszt Istentől:
bűn, kísértés, önmagunk…
kifosztanak mindenből!

Beékelődnek kapcsolatunkba
Isten és mi közöttünk,
ügyelve gondosan arra,
hogy Tőle távol tartsanak, Hozzá ne közelítsünk!

Isten azonban megoldotta ezt,
mert hiányoztunk Neki:
elküldte Egyszülött Fiát,
mellyel szeretetét fejezte ki.

Így tette helyre kapcsolatunkat:
Jézus áldozatával.
mily csodás ez a szeretet,
megbékéltetett Önmagával!

Közeleg a Karácsony,
várva várjuk az Urat.
A világ mit sem változott…,
Úr Jézus, mutasd meg Magad!

Mezőtúr, 2020. december 10.

Istennek fontos

Istennek fontosak az Ő keze munkái,
mi, emberek is,
kiket teremtett az Ő dicsőségére.
Benne bízzunk,
s Ő megtölt bennünket reménnyel,
hogy mi ne aggodalmaskodjunk,
hanem figyelmünket Reá helyezzük.

Istennek fontosak az Ő keze munkái,
mi, emberek is,
kiket meghív az Ő országába.
Benne higgyünk,
s Ő gondoskodik rólunk,
hogy mi ne féljünk,
hanem szabadon éljünk Őbenne.

Ámen!

Mezőtúr, 2020. november 1.

Kövess engem!

Kövess engem! – mondja Jézus -, és szeress!
Szeresd felebarátodat, szeresd Istenedet!
Szeresd azt, ki körül vesz életedben,
Fogd a kezét és mondd: Őt el nem eresztem!


Becsüld meg, mit Isten adott, sáfárkodj vele!
A szeretetre adta azt, hát arra használj vele!
Szeress, szeress, szeress, mint Jézus tette, hűségesen!
Isten erre teremtett téged, s meg is áld bőségesen!

Mezőtúr, 2020. október 15.

Vassné Nagy Éva

Lelki halál

Minden ember állapota a lelki halál,
Míg Istenhez meg nem tér, s Nála békét nem talál!
Mit szeretnél, drága testvér: élni vagy meghalni?
Siess, itt az alkalmas idő Jézust szívedbe fogadni!

Mezőtúr, 2020. október 1.

Vassné Nagy Éva