Az Evangélium összessége

Csodálatos isteni gondolat,
mely örömhír az embernek:
Isten testet öltött Jézus Krisztusban,
általa a földre érkezett!

Hozzánk jött, hogy megváltson minket,
Fia által, s így elvégeztetett!
Jézus átokká, bűnné lett értünk,
mert ennyire szeretett!

Áldozata tökéletes, elég az Atyának,
az isteni terv így teljesedett!
Dicsőség néki, örök hálánk érte:
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek!

Ámen!

Mezőtúr, 2021. április 13.

Térdre rogyás

Elég volt, Urunk a sok kínból,
légy kegyelmes hozzánk!
Nehéz már a teher: a sok beteg, halott…,
a gyógyulást, szabadulást hozd ránk!

Érezzük, Urunk, változást akarsz:
forduljunk Hozzád!
Ez a járvány nyitja fel szemünk:
nagy szükségünk van Rád!

Térdre rogyunk Előtted, egyedüli Isten:
csak Te segíthetsz!
Hallgasd meg könyörgésünk, lásd életünk:
Te mindent megtehetsz!

                         Jézus nevében, ámen!

Mezőtúr, 2021. március 28.

A bábeli zűrzavar

Mindenkinek más a nyelve
ebben a világban,
Mint a „bábeli zűrzavar”
egykor az ókorban.
Egységre lenne szükség,
de hogyan?
A szeretet nyelve kellene,
de hol van?

Mezőtúr, 2021. február 22.

Isten cselekszik

Hozzád menekülünk, Drága Istenünk
háborúságaink idején!
Te vagy a mi erős várunk, oltalmunk,
mert kegyelmed a miénk!

Te látod a helyzetünket, ügyeinket,
életünket!
Bátorítsd most szívünket, erősítsd
lelkünket!

Terád bízzuk magunkat, életünket,
utunkat!
Mutasd meg Magadat, hadd lássuk most
Urunkat!

Rajtunk csak Te segíthetsz, a bajból
kimenekíthetsz!
Csak úgy lesz jó, ahogy Te mondod,
s minket vezetsz!

Tudjuk, hogy Te hatalmas vagy,
a Mindenható!
Az ellenség fél Tőled, mert Te vagy
az Uralkodó!

Cselekedj, Urunk! Cselekedj most
népedért!
Lássa meg ez a világ dicsőséged,
a Jézus Krisztusért!

                                    Ámen!

Mezőtúr, 2021. január 5.

Isten megoldása

Mennyi minden van ebben a világban,
mi elválaszt Istentől:
bűn, kísértés, önmagunk…
kifosztanak mindenből!

Beékelődnek kapcsolatunkba
Isten és mi közöttünk,
ügyelve gondosan arra,
hogy Tőle távol tartsanak, Hozzá ne közelítsünk!

Isten azonban megoldotta ezt,
mert hiányoztunk Neki:
elküldte Egyszülött Fiát,
mellyel szeretetét fejezte ki.

Így tette helyre kapcsolatunkat:
Jézus áldozatával.
mily csodás ez a szeretet,
megbékéltetett Önmagával!

Közeleg a Karácsony,
várva várjuk az Urat.
A világ mit sem változott…,
Úr Jézus, mutasd meg Magad!

Mezőtúr, 2020. december 10.

Istennek fontos

Istennek fontosak az Ő keze munkái,
mi, emberek is,
kiket teremtett az Ő dicsőségére.
Benne bízzunk,
s Ő megtölt bennünket reménnyel,
hogy mi ne aggodalmaskodjunk,
hanem figyelmünket Reá helyezzük.

Istennek fontosak az Ő keze munkái,
mi, emberek is,
kiket meghív az Ő országába.
Benne higgyünk,
s Ő gondoskodik rólunk,
hogy mi ne féljünk,
hanem szabadon éljünk Őbenne.

Ámen!

Mezőtúr, 2020. november 1.

Kövess engem!

Kövess engem! – mondja Jézus -, és szeress!
Szeresd felebarátodat, szeresd Istenedet!
Szeresd azt, ki körül vesz életedben,
Fogd a kezét és mondd: Őt el nem eresztem!


Becsüld meg, mit Isten adott, sáfárkodj vele!
A szeretetre adta azt, hát arra használj vele!
Szeress, szeress, szeress, mint Jézus tette, hűségesen!
Isten erre teremtett téged, s meg is áld bőségesen!

Mezőtúr, 2020. október 15.

Vassné Nagy Éva

Lelki halál

Minden ember állapota a lelki halál,
Míg Istenhez meg nem tér, s Nála békét nem talál!
Mit szeretnél, drága testvér: élni vagy meghalni?
Siess, itt az alkalmas idő Jézust szívedbe fogadni!

Mezőtúr, 2020. október 1.

Vassné Nagy Éva

Helyettes áldozat

Köszönöm, Úr Jézus, hogy engem is megváltottál,
S a halál torkából kiragadtál!
Már ott voltam pedig a halálhoz vezető úton,
De Te jöttél, s lettél helyettes áldozatom!

Mert szüksége van Istennek áldozatra,
Mely a bűnt teljesen elmossa,
Mely az Atya haragját megengeszteli,
Jézus vére pontosan ezt teszi.

Az emberi bűnért emberi vér dukál,
De az ember maga ilyet nem produkál!
Mi hát a megoldásod, Drága Atyánk,
Előtted alázattal így valánk?!

Az isteni terv mindent elkészített,
Elküldte Fiát, Ki mindenért eleget tett.
Megmentett a haláltól, a kárhozattól,
S a legfőbb ellenségtől: a Sátántól!

Köszönöm, Uram, hogy engem is megváltottál,
Kegyelmedből magadhoz vontál!
Tiéd vagyok immár örökkön örökké,
A dicsőség és a hála legyen az Istené!

                      Ámen!

Mezőtúr, 2020. augusztus 15.

Tökéletes ajándék

Látom lelki szemeimmel a megnyíló eget,
Fürkészem az elém táruló végtelen nagy teret.
Azt mondják, ott lakik a láthatatlan Isten,
Akitől származik ez a világ és benne minden!

Tökéleteset alkottál, Uram, csodálatosat,
Abban hiba nincsen, mert az: isteni akarat!
Csak mi rontottuk azt el, gyarló emberek,
Kiket a bűn megkötözött, s tönkre tett!

Nem tudunk mi jót tenni Nélküled immár,
Mert a bűn foglyai vagyunk, rabok már!
Csak vergődünk ebben a nyomorult testben,
Nincsen semmi jó az ilyen emberben!

Csak egy Ember van, ki tökéletes: Fiad, Jézus,
Akit értünk küldtél, hogy megváltson, a Krisztus!!
Ő a Te tökéletes ajándékod a mi életünkben,
Szabadítónk, Gyógyítónk, remény a szívünkben!

                                Köszönjük Neked! Ámen!

Mezőtúr, 2020. július 28.

A Te házad

Óh’ Uram, a Te házad imádságnak háza,
Hová a fáradt vándor betérhet, s megpihenhet lába,
Hol kereshet Téged a béke csendjében,
S találkozhat Véled lelke mélységében!

Óh’ Uram, a Te közelséged oly’ jó minékünk,
Véled testben és lélekben megelégíttetünk!
Jól tartasz minket a Te javaiddal,
Vezetsz, megtartasz a Te szavaiddal!

Óh’ Uram, a Te szereteted csodálatos ajándék,
S az üdvösségnek útja, aki arra rálép!
Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk Tehozzád,
Meghallgatsz, megerősítesz, s küldesz tovább!

Ámen!

Mezőtúr, 2020. július 12.

Építőkockák

Nem sejtjük a szél járását,

Nem ismerjük az Isten munkáját.

Ahogyan a szél fúj, észrevétlen,

Isten Lelke dolgozik, nem tétlen.

 

Építi Egyházát lelki kövekből,

Gyűjti tagjait emberi lelkekből.

Építőkockák vagyunk Isten kezében,

Egy-egy darabkák az Ő nagy tervében.

 

Mindenkinek szerepe van a maga helyén,

Mindenki fontos Istennek: te meg én.

Töltsük be küldetésünk hűségesen,

Dicsőítsük Atyánkat rendületlen!

 

Így állnak össze a darabok egésszé,

Az építőkockák egy építménnyé,

A mennyei szent lelkek Egyházzá,

Az elhívottak Jézus családjává.

 

Mert Jézus az alap, a sarokkő,

A fundamentum, az összetartó erő.

Az Ő szeretete a habarcs, mely összeköt,

S megtart mindörökké a viharok között.

 

Mezőtúr, 2020. június 21.

A sokféleség összhangja  

Krisztus Egyházában öröm az élet,

A bú, a félelem immár semmivé lett.

Isten Lelke által szabadok vagyunk

Szeretni, s Téged követni, Urunk!

 

Bár különbözők vagyunk, mindenki más,

Jézusban mégis megrétjük egymást.

Nem számít honnan jöttél, ki vagy valójában,

Szeretett testvér lettél itt az Egyházban.

 

Van egy közös nyelv itt, mit mindenki beszél,

Titokzatos nyelv ez, melyet mindenki megért.

A szeretet nyelve ez, Jézus szeretetéé,

Isten Lelke adja, s teszi azt érthetővé.

 

Pünkösd után vagyunk, eljött a Szentlélek,

Munkálkodik közöttünk, s teremt egységet.

Szívünket megtölti a testvériség,

Így kerül összhangba a sokféleség.

 

Mezőtúr, 2020. június 21.