Isten cselekszik

Hozzád menekülünk, Drága Istenünk
háborúságaink idején!
Te vagy a mi erős várunk, oltalmunk,
mert kegyelmed a miénk!

Te látod a helyzetünket, ügyeinket,
életünket!
Bátorítsd most szívünket, erősítsd
lelkünket!

Terád bízzuk magunkat, életünket,
utunkat!
Mutasd meg Magadat, hadd lássuk most
Urunkat!

Rajtunk csak Te segíthetsz, a bajból
kimenekíthetsz!
Csak úgy lesz jó, ahogy Te mondod,
s minket vezetsz!

Tudjuk, hogy Te hatalmas vagy,
a Mindenható!
Az ellenség fél Tőled, mert Te vagy
az Uralkodó!

Cselekedj, Urunk! Cselekedj most
népedért!
Lássa meg ez a világ dicsőséged,
a Jézus Krisztusért!

                                    Ámen!

Mezőtúr, 2021. január 5.