A Szentlélek vezetése

A feltámadt Jézus Krisztus

legyőzte a halált!

Közöttünk lakozik Lelke által,

vezeti azt, kit megtalált.

Az elveszett bárányokat,

kiket neki adott az Atya,

Megkeresi őket, magához vonzza,

s megmutatja az utat haza.

 

Útközben feladattal bíz meg:

„Kövess engem!”

Légy az én eszközöm, segítőm

az evangélium hirdetésében!

Adom hozzá Szentlelkemet,

segít majd engem követni,

Elrendelt utadat, feladatodat,

mit neked adok, teljesíteni!

                        Vezess, Uram!

                                    Ámen.

 

Mezőtúr, 2022. április 15.

                                                   Vassné Nagy Éva