Istennek fontos

Istennek fontosak az Ő keze munkái,
mi, emberek is,
kiket teremtett az Ő dicsőségére.
Benne bízzunk,
s Ő megtölt bennünket reménnyel,
hogy mi ne aggodalmaskodjunk,
hanem figyelmünket Reá helyezzük.

Istennek fontosak az Ő keze munkái,
mi, emberek is,
kiket meghív az Ő országába.
Benne higgyünk,
s Ő gondoskodik rólunk,
hogy mi ne féljünk,
hanem szabadon éljünk Őbenne.

Ámen!

Mezőtúr, 2020. november 1.