Nőszövetségi konferencia

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség a Debreceni Református Nagytemplomban tartotta a XXVIII. Egyházkerületi Konferenciáját június 24-én pénteken. A konferencia mottója: „Az én Atyám mindezidáig munkálkodik, én is munkálkodom.” (János 5,17). A Mezőtúri Református Nőszövetséget 3 fő képviselte.

„…és terem százannyit”

A magvető példázatában elhangzó biztatás vált valósággá, amikor június 11-én 100 résztvevővel megrendezésre került a Nagykunsági Egyházmegye I. Ifjúsági és Katechetikai Találkozója Mezőtúron. Hat gyülekezetből érkeztek ifisek és a gyülekezethez közel álló aktív fiatalok lelkészeikkel, vallástanáraikkal, hitoktatóikkal a találkozóra.

Konfirmáció pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn

2022. júniusában újra lehetőségünk volt újra megszervezni hagyományosan a konfirmációt. Mindösszesen 63 fő keresztelkedett és konfirmált. Pünkösdvasárnap a diákság fogadalomtételére került sor, pünkösdhétfőn pedig a felnőttek kötelezték el magukat Krisztus követésére, és egy gyermeket is megkereszteltünk. Mindkét nap a gyülekezettel együtt vettek úrvacsorát a konfirmandusok.

A képre kattintva galéria nyílik

Ifinap 2022

Közel 100 fiatal gyűlt össze május 22-én Mezőtúron a Belvárosi Református Nagytemplomban istentiszteletre. Hagyomány már a gyülekezetben, hogy a számukra tartott istentiszteleten az ifjúsági zenekar szolgál és diákok olvasnak igét, diákok imádkoznak. A fiatalos liturgiát rendszerint képekkel színesített igehirdetés és a fiatalos nyelvezet segíti elő.

Az Isten világa éneklő világ – Kerületi Kórustalálkozó Mezőtúron

Még a templom homlokzata is éneklésre, istendicséretre bátorítja a mezőtúri református templomba betérőt: „Jöjjetek el, imádjuk az Urat.” Bent, az Úr asztalánál rangidős diákok szeretettel egyengetik a legapróbbak sorait kórusbeálláskor, a legkisebbek pedig a legnagyobbaknak, a nagyra nőtt felnőtteknek tanítómesterei önfeledt éneklésből.

Nők ökumenikus világimanapja Mezőtúron

Azt éreztük, hogy ezekben a háborús időkben a legfontosabb és a legsürgetőbb imatémánk ebben az évben nem lehet más, mint a háború elől menekülőkért és a békességért való imádság. Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen, ez a legnagyobb hagyományos katonai konfliktus Európában évtizedek óta. A környező országok elkezdtek felkészülni a lehetséges népességmozgásokra, így Magyarország is igyekszik megkönnyíteni a háború elől menekülők belépését, elszállásolását és ellátását.

Nőszövetségi húsvéti vásár

Hagyományainkhoz híven idén is megnyílik a Nőszövetség Húsvéti Vására.

A vásár alkalmat ad arra, hogy mindenki a maga módján támogassa közösségünket, és lehetőséget nyújt arra, hogy ünnepünk díszeit jótékony célt támogatva szerezzük be. A vásárokból befolyt adományokkal a Nőszövetség ott segít, ahol szükség van rá a Mezőtúri Református Egyházközség és Intézményei keretein belül.

Ökumenikus imahét 2022

Január 16. vasárnaptól nyolc estén keresztül minden nap 17:00 órától gyűltünk össze a történelmi egyházakkal közösen énekelni, imádkozni és Igét hallgatni egymás templomaiban. Az imanyolcad felvételei itt találhatók:

2021. adventi alkalmai a Mezőtúri Református Egyházközségben

Szorgos kezek, fenyőillat, és karácsonyi zene indította 2021-ben az adventi programsorozatot a Mezőtúri Református Gyülekezetben. A Nőszövetség által évről évre megszervezett Adventi Kézműves Délutánunkra idén kicsik és nagyok is ellátogattak. A délután folyamán készült adventi koszorúk, kopogtatók és karácsonyi asztaldíszek a Nőszövetség Karácsonyi Vásárában kerültek eladásra, amely egész végig színesítette adventi programjainkat az ünnep alatt.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 1. vasárnapján este Mezőtúr főterén a Református Felnőttkórus szolgált karácsonyi énekekkel a város lakosságának az Első Adventi Gyertyagyújtás keretében.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 2. vasárnapját a Felnőttkórus karácsonyi műsora és a szeretetvendégség tette különlegessé a gyülekezetben. A kórus által énekelt karácsonyi énekek segítették lelkeinket az ünnepre való ráhangolódásban, a gazdagon megterített asztal pedig lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre, az egymásra való odafigyelésre.

A képre kattintva galéria nyílik

Az idei évben alakult Férfikör is összeült az adventi koszorú köré egy közös gondolkodásra, imádságra.

Másnap a gyülekezet fiataljait gyűjtöttük össze egy közös Karácsonyi Ifire. Sok játék, meleg tea és rétes, valamint a karácsonyról való együtt gondolkodás töltötte ki ezt a másfél órát, majd egy apró ajándékkal búcsúztunk el egymástól.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 3. vasárnapja a hagyományokhoz híven „Családi vasárnap” volt a gyülekezetben. Itt az Isten Igéje mellett a Református Kollégium Általános Iskolásai és a Gyermekkórus műsora hirdette a közelgő Karácsony örömüzenetét.

A képre kattintva galéria nyílik

Az alkalom után 21 család számára osztottunk ki tartós élelmiszercsomagot karácsony alkalmából.

Beloptuk azonban az adventi hangulatot hétközi alkalmainkra is. A bibliaórán meleg teával a kezünkben és gyertyafényben beszélgettünk a karácsonyi evangéliumról, a Kékkereszt csoportban is átgondoltuk, mit üzen számunkra ez az ünnep, a Gyászcsoportban helyi készítésű mézes is került az asztalra, úgy beszélgettünk az ünnepvárásról. A Református Kollégium nyolcosztályos 6. osztályának Karácsonyi Szeretetvendégsége szintén belakta és karácsonyi énekekkel, versekkel töltötte meg a Belvárosi Gyülekezeti Házat.

A képre kattintva galéria nyílik

Advent 4. vasárnapján a Belvárosi Nagytemplomi istentiszteleten gyermekek szája hirdette közöttünk Isten földre szállásának jó hírét. Ezúttal a Református Kollégium nagycsoportos óvodásai melengették meg szívünket és szüleik szívét zenés karácsonyi műsorukkal.

A képre kattintva galéria nyílik

Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékaiért, amit ilyen sokan és sokféleképpen mondtak el ebben az Adventben a Mezőtúri Református Egyházközségben.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket karácsonyi alkalmainkra. Az Úr közel!

Isten fegyverzetei

Naponta kell felöltöznünk Istenünk fegyverzeteit,

mert a mi erőnk nem elég!

A Sátán csalárd módon támad, mesterkedik,

gonosz szándékkal közelít felénk!

 

Ebben a harcban mi nem tudunk megállni,

csak Isten segítségével!

Induljunk harcba naponta Urunkkal,

a Tőle kapott fegyverekkel!

 

Ő már győztes csatát vívott,

Jézus legyőzte az ellenséget,

Neked is adja fegyvereit, győzelmét,

csak kérj Tőle segítséget!

                                               Ámen

Mezőtúr, 2021. november 18.