Képes beszámoló a 2020-as évről

Mint ahogyan minden esztendőben, ilyenkor is visszatekintünk az elmúlt egy év történéseire. 2020-ban sok minden különlegesen alakult, de azért volt néhány olyan mozzanat, amire érdemes visszaemlékezni. Hogy melyek voltak ezek, az alábbi videóból kiderül (az oldalsávon ez a videó bármikor azonnal elérhető):

További intézkedésig ismételten szüneteltetjük az egyházi alkalmakat

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.
Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket a hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.

Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzétéve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.

Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)

2020. november 9.

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

Gyászolók vasárnapja

2020. november 1-én vasárnap délelőtt a Belvárosi Templomban elhunyt szeretteinkre emlékeztünk mindazokkal együtt, akik a közelmúltban álltak hozzátartozóik ravatala mellett, vagy évek, évtizedek távlatából gondolnak vissza rájuk.
A vigasztalás és a feltámadás evangéliumát hirdettük a Jn 11,25-26. alapján: “Jézus ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él… Hiszed-e ezt?”

Debreceni Refisek kiszállása Mezőtúron

Különleges vendégeket köszönthettünk a Mezőtúri Református Gyülekezetben délelőtti istentiszteletünkön. A saját iskolánk 12. évfolyamosai mellett a Debreceni Református Gimnázium 12.B osztálya érkezett közénk felelevenítve a Kollégium egy régi hagyományát, a „kiszállást”. A diákok tanáraik vezetésével részt vettek istentiszteletünkön, majd a Debreceni Kollégium rövid bemutatása után versekkel, evangéliumi énekekkel, színjátékkal kedveskedtek, szolgáltak a gyülekezet előtt.

Idősek hete a Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthonaiban

Az Idősek Világnapja alkalmából ebben az évben is egy egész hetes programsorozat keretében köszöntöttük lakóinkat. A járvány miatt a hagyományoktól eltérően nem hívhattunk vendégelőadókat, nem találkozhattunk nyugdíjas dolgozóinkkal és a két otthon lakói sem vehettek részt egymás rendezvényein. A szociális és mentálhigiénés csoport az aktuális helyzethez alkalmazkodva állította össze az idősek hetének programjait. A hét minden napján három helyszínen, telephelyenként és épületenként párhuzamosan zajlottak az események.

Konfirmáció maszkban

Ebben az évben sok rendezvényt halasztottunk el, így a konfirmációval egybekötött úrvacsorás istentiszteletet is Pünkösdvasárnapról szeptember  13-ra. Különleges alkalom volt ez, mert mindenki maszkot viselt a járványügyi előírások szerint. Azért is volt különleges, mert a távolságtartás ellenére nagyon személyesen megérintett bennünket a konfirmáció, hiszen lelkészek, tanárkollégák, kedves közelálló szülők és gyülekezeti tagjaink gyermekei tettek egy életre szóló fogadalmat Jézus Krisztus követésére.

A hosszú hétvége zenei rendezvényei

Két zenés rendezvénynek is helyet adott a Belvárosi Református Nagytemplom a hosszú hétvégén: 2020. augusztus 22. szombat délután 18.30 órakor a Dalvarázs Együttes koncertjét tartották meg, valamint 2020. augusztus 23. vasárnap délelőtt 10.00 órakor kezdődő istentiszteleten az Arany János által vezényelt budapesti Psalterium Hungaricum Kórus lépett fel egyházzenei művekkel és zsoltárfeldolgozásokkal.

Képgalériák:

Psalterium Hungaricum (kattinson a képre)

Dalvarázs koncert néhány képen (kattintson ide) (képek – Füleki Zoltán @ Facebook):

Hittantábor Szatmárban

Idei hittan táborunk 3 okból is különleges volt és ajándék volt a számunkra! Egyrészt azért, mert a várttal ellentétben lehetőségünk nyílt mégis megtartanunk, másrészt mert olyan helyre látogathattunk el, ahol az elmúlt 18 évben még nem jártunk: Szatmárba! Harmadrészt pedig sikerült a Tiszántúli Református Egyházkerület Örökségtábor pályázatát elnyerni hozzá, aminek következtében a tábor teljesen ingyenessé vált a résztvevőknek és kísérőknek is!

Hittantábor – Live!

Igen, újra elérkezett a hittantábor ideje – ebben az esztendőben a célállomás nem más, mint Beregdaróc, ahol meg sem állunk a Hétcsillag Üdülő- és Konferencia Központig! Természetesen nem maradhat el az élő bejelentkezés idén sem. Holnap 13:00-kor indul az élő!