Napközis bibliatábor a szünet első napjaiban

A már hagyományosan megszervezésre kerülő nyári hittantábor mellett idén új missziós területen végeznek szolgálatot lelkészeink, tanítóink. Az általános iskolás alsós korosztályt hívtuk meg hittanos napközis táborra. Június 18-22. között a gyülekezeti házban és az iskolában tartunk tartalmas foglalkozásokat a kicsiknek. Délelőtt gitáros énekléssel, Bibliai történtetekkel, izgalmas totókkal, s a hallott történet feldolgozásával foglalkozunk. A hét témája: katonák a Bibliában. Ebéd után tartalmas programokat készítettek elő a tanítónénik, úgymint lovaglás, kézműveskedés, valamint strand. Köszönjük a tanítók és vallástanárok áldozatos munkáját!

Kiosztották a Nagykunsági Egyházmegye Diakóniai díját

“Szolgáljatok az Úrnak örömmel” – írja a 100. zsoltár írója. A szolgálat pedig nagyon sokrétű lehet, de egyik legfontosabb terület az elesettek, az idősek gondozása. A Nagykunsági Református Egyházmegye vezetősége ezért minden esztendőben kiosztja Diakóniai díját, melyet ebben az esztendőben Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkésznő mellett Kovács Anett Beáta, a Mezőtúri Református Idősek Otthona igazgatónője kapott meg.

“Szólj, Uram…” – ifinap

A Biblia tele van olyan ifjakkal, akik fontos szerepet kapnak a későbbiekben – ezt a mondatot egy fiatal fiú mondja ki, miután meghallja Isten megszólítását. Sámuel az Úr prófétája lesz, pedig története nem indul könnyen – az is csoda, hogy megszületik. Mint ahogyan csodák a gyermekek, akik a gyülekezetben egy új közösségre találhatnak.

Szeretethíd 10 éve

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén 10. alkalommal rendezte meg Szeretethíd nevű akcióját, melynek lényege az évek során mit sem változott: az egyház és a társadalom között hidat képezni, bevonva a hétköznap emberét az egyház életébe akár azzal, hogy a környezetet, ahol élünk, szebbé tesszük.

“Neveden szólítottalak, enyém vagy!” – konfirmáció 2018-ban is

A konfirmáció felfedezőút, melyben megismerjük református keresztyén egyházunk tanítását, az egyház életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust. A most konfirmáltak is, mint ahogyan az évekkel ezelőttiek is álmukból felkeltve tudják ezt a káté kérdés-feleltet. Ezt tanuljuk meg először a felkészítés során, de az igazi ismeret- és hitszerzés csak ezután jön.

Konfirmandus csendesnap

“…együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Róm 1, 12) – Mihalináné Lipták Judit lelkészasszony ezzel az igével köszöntötte a fiatalokat és nyitotta meg a konfirmációra készülők számára szervezett csendesnapot. Először vehettek részt ilyen napon a konfirmandusok, akik így áhítattal, énekléssel, előadással, valamint a templomban próbával készültek a pünkösdi alkalomra.

Áprilisi “tree-fa” a református idősek otthonában

2018. április 17-én, kedden délelőtt, a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Református Otthon lakói és a Szendy Pál Református Idősek Otthona lakói számára Kovács Anett Beáta igazgatónő egy játékos, tréfás találkozót nyitott meg néhány közvetlen szóval a Szendy Pál Református Idősek Otthonának foglalkoztatójában.

Március 15-i ünnepi megemlékezések

Az 1848. március 15-i eseményekre emlékezve gyülekezetünkben és intézményeinkben is ünnepi alkalmakra gyülekezhettünk egybe. Míg a mezőtúri küldöttség Kézdivásárhelyen vett részt az ünnepi megemlékezésen, itthon szintén ünnepeltek az iskolások, tanáraik, időseink, és a gyülekezet tagjai.

SDG Bibliaismereti verseny – 2018.

Az SDG Református Diákmozgalom minden esztendőben megrendezi hagyományos bibliaismereti versenyét, melynek témája évenként váltva valamely Ó-, illetve Újszövetségi könyv. Idén két rövid ószövetségi szakasz volt a téma: Ruth és Eszter könyve.