Hittantábor a Mályi-tó mellett

Ha nyár, akkor hittantábor! Lassan két évtizedes múlttal rendelkezik a fiataloknak szervezett hittantáborunk a Mezőtúri Református Gyülekezetben. Idén ötvenen indultunk el a Mályi-tó mellé egy szűk hétre, hogy találkozzunk Jézussal és nyomába szegődhessünk. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Mécses Konferenciaközpontjában csendült fel először a tábor dalának kezdő sora: „Te légy szívem Ura!”

Nőszövetségi konferencia

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség a Debreceni Református Nagytemplomban tartotta a XXVIII. Egyházkerületi Konferenciáját június 24-én pénteken. A konferencia mottója: „Az én Atyám mindezidáig munkálkodik, én is munkálkodom.” (János 5,17). A Mezőtúri Református Nőszövetséget 3 fő képviselte.

„…és terem százannyit”

A magvető példázatában elhangzó biztatás vált valósággá, amikor június 11-én 100 résztvevővel megrendezésre került a Nagykunsági Egyházmegye I. Ifjúsági és Katechetikai Találkozója Mezőtúron. Hat gyülekezetből érkeztek ifisek és a gyülekezethez közel álló aktív fiatalok lelkészeikkel, vallástanáraikkal, hitoktatóikkal a találkozóra.

Konfirmáció pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn

2022. júniusában újra lehetőségünk volt újra megszervezni hagyományosan a konfirmációt. Mindösszesen 63 fő keresztelkedett és konfirmált. Pünkösdvasárnap a diákság fogadalomtételére került sor, pünkösdhétfőn pedig a felnőttek kötelezték el magukat Krisztus követésére, és egy gyermeket is megkereszteltünk. Mindkét nap a gyülekezettel együtt vettek úrvacsorát a konfirmandusok.

A képre kattintva galéria nyílik

Ifinap 2022

Közel 100 fiatal gyűlt össze május 22-én Mezőtúron a Belvárosi Református Nagytemplomban istentiszteletre. Hagyomány már a gyülekezetben, hogy a számukra tartott istentiszteleten az ifjúsági zenekar szolgál és diákok olvasnak igét, diákok imádkoznak. A fiatalos liturgiát rendszerint képekkel színesített igehirdetés és a fiatalos nyelvezet segíti elő.

Az Isten világa éneklő világ – Kerületi Kórustalálkozó Mezőtúron

Még a templom homlokzata is éneklésre, istendicséretre bátorítja a mezőtúri református templomba betérőt: „Jöjjetek el, imádjuk az Urat.” Bent, az Úr asztalánál rangidős diákok szeretettel egyengetik a legapróbbak sorait kórusbeálláskor, a legkisebbek pedig a legnagyobbaknak, a nagyra nőtt felnőtteknek tanítómesterei önfeledt éneklésből.

A Szentlélek vezetése

A feltámadt Jézus Krisztus

legyőzte a halált!

Közöttünk lakozik Lelke által,

vezeti azt, kit megtalált.

Az elveszett bárányokat,

kiket neki adott az Atya,

Megkeresi őket, magához vonzza,

s megmutatja az utat haza.

 

Útközben feladattal bíz meg:

„Kövess engem!”

Légy az én eszközöm, segítőm

az evangélium hirdetésében!

Adom hozzá Szentlelkemet,

segít majd engem követni,

Elrendelt utadat, feladatodat,

mit neked adok, teljesíteni!

                        Vezess, Uram!

                                    Ámen.

 

Mezőtúr, 2022. április 15.

                                                   Vassné Nagy Éva

A belső béke

Dúl a háború körülöttünk,

forrong a világ szerteszéjjel…!

a Sátán bevetette erőit,

szítja az indulatokat, nagymértékkel!

Félelmet akar kelteni,

mindent romba dönteni,

De az Úr útját állja,

megfékezi, nem enged neki!

 

Istenünk Ura mindennek,

fogja a gyeplőt!

Kezében tart minden helyzetet,

s az embert, a Mennybe igyekvőt!

Megadja nekünk a belső békét,

minden körülményünk között,

Mert csak Ő lehet Megtartónk, Erőnk,

Támaszunk a bajok fölött.

                                    Ámen.

 

Mezőtúr, 2022. március 25.