Szendy Pál Idősek Otthona

 

Az Idősek Otthona 2004-ben nyitotta meg kapuit lakói előtt. A kezdet óta bővült befogadóképessége, és ma már 50 lakó számára nyújt egy és két ágyas szobákban kényelmes lakhatási lehetőséget. Minden szobához külön előszoba és fürdőszoba tartozik. A lakrészek akadálymentesítettek, többcsatornás televíziózási és telefonhasználati lehetőséggel. Teljes körű ellátásunk keretében folyamatos egészségügyi alapellátást és ápolás-gondozást biztosítunk. Lehetőség van a szabadidő tartalmas eltöltésére, illetve a szabad hitélet gyakorlására is.
Az étkezést saját főzőkonyhánkon belül oldjuk meg a lakók, a klubosok és az étkeztetési szolgáltatásunkat igénybevevők számára egyaránt.
A házi segítségnyújtás az otthonukban élőknek igyekszik mindennapjaikban segítséget szolgáltatni. Orvosi javaslatra otthonán kívül is.

Támogató szolgálatunk a fogyatékkal élő emberek folyamatos segítését szolgálja. Ezen belül személyi segítést, szállító szolgáltatást és információnyújtást biztosítunk.
A nappali ellátáson belül lehetőség van ingyenes mosatásra, tisztálkodásra, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére.
Az Otthont a Mezőtúri Református Egyházközség alapította, de mindenki érdeklődését és jelentkezését szeretettel várjuk, bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, mert elsősorban abban szeretnénk megmutatni egyházi jellegünket, melyet az Otthonunk vezérigéje is kifejez:

"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6,2)

Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthona

Mezőtúr város csendes, nyugodt részén helyezkedik el az Intézmény, 2000 m2-es parkosított területen.

Lakóink elhelyezése két, lifttel ellátott épületben (’A’ és ’B’ jelűben), 1-2-3-4 ágyas szobákban biztosított. A lakószobák kényelmesen, az idősek életkori sajátosságait figyelembe véve, akadály mentesítve kerültek kialakításra. Szintenként biztosított a társalkodó helyiség, amely meghitt légkört biztosít a szabadidő kulturált eltöltésére és látogatók fogadására is. Ellátottaink napjai hasznosan telnek a rendszeres foglalkozásoknak köszönhetően. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, részt veszünk kulturális és sport rendezvényeken.  

 

Intézményünk az alábbi profilokban nyújt ellátást 181 fő részére: 

-          145 fő idősek ápoló- gondozó részlege;

-          20 fő mozgásfogyatékosok ápoló-gondozó részleg;

-          2x8 fő szenvedélybetegek lakóotthona.

 

Főbb szolgáltatásaink: 

-          ápolás-gondozás (egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, rendszeres orvosi ellátás, gyógyszerellátás).

-          mentálhigiénés ellátás (személyre szabott bánásmód biztosítása, hitélet biztosítása, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása)

-          foglalkoztatás (egyéni és csoportos foglakoztatás)

-          étkeztetés: házias ízekkel napi háromszori fő étkezést biztosítunk

-          mosodai szolgáltatás (ellátottaink részére)

-          fodrászat.

 

Az intézményi térítési díj összege (havi): 

-          mozgásfogyatékosok részlege: 86.100Ft

-          időskorúak részlege: 86.100Ft

-          demens szakvéleménnyel rendelkezők: 86.100Ft

-          lakóotthon (étkezés nélkül): 10. 200FtAz intézmény története

Az otthon 1958-ban alapították. Ekkor még 27 fő volt a befogadó képessége. 1957-ben a felújított és átalakított épületben 5 lakószobát alakítottak ki. Az otthon a városban élő és rászoruló idősek gondozását látta el. Az Intézmény légköre nagyon otthonos volt, ez köszönhető a kis létszámnak és az ott dolgozó szakembereknek.
Egyre nagyobb lett az igény a beköltözésre ezért a városnak a bővítést kellett szemelőt tartani. 1972-ben a mai helyére költözött az intézmény, amely már 100 fő befogadására volt alkalmas. Új helyét a városközponttól 3 km-re kapta, ahol kétszintes épületben végezték az idősek gondozását, ápolását. A kétszintes épülethez 2,5 ha-i park és négy kisegítő épület tartozott. Még 1972-ben az otthon vezetősége ígéretet kapott a város vezetőségétől, hogy a már meglévő épület mellé egy új, szintén kétszintes épületet fognak létesíteni, a nagyobb befogadó képesség érdekében. 
Ez az ígéret 1980-ban valósult meg egy központi beruházás eredményeként. Az új épületben 23 lakószobát alakítottak ki, melyben összesen 65 főt lehetett elhelyezni, az otthon befogadó képessége 100-ról 165-re emelkedett. Mivel a 2,5 ha területen így már két épület állt, a régi épületet elnevezték ,,A” épületnek az újat pedig ,,B” épületnek a megkülönböztethetőség érdekében.
Egy levél érkezett a Mezőtúri Önkormányzathoz, melyben közölték, hogy Elizabeth Bender (lánykori nevén: Bíró Erzsébet), aki korábban Mezőtúron élt, Németországban elhunyt és a végrendeletében vagyonának nagy részét a mezőtúri idősellátásra hagyta.
A jótékony adakozónak voltak kikötései is: a jelentős összeg fejében az otthon az édesanyja nevével működjön tovább. Így lett az intézmény neve 1997-től Bíró Kálmánné Bakos Ilona Otthon. A másik kikötése az volt, hogy az intézmény gondoskodjon Bender asszony két testvéréről életük végéig.

A város önkormányzata egy alapítványt hozott létre, amely a Dr. Francz és Elizabeth Bender Közalapítvány nevet kapta. (Dr. Francz Bender Bíró Erzsébet férje volt.) Az alapítvány létrehozása és az első átutalást követően a város és az intézmény vezetősége hozzálátott a legsürgetőbb feladatok elvégzéséhez. Ezek közé tartozott többek között az ,,A” és a ,,B” épület vizesblokkjainak felújítása, a konyha és mosoda felújítása, új bútorok, berendezések és egy Ford típusú kisbusz vásárlása, továbbá az ,,A” épületre egy újabb szint került, ami 2007 júniusáig Apartman részlegként működött. Ezt a részleget úgy alakították ki, hogy ezen a szinten két egyágyas szoba legyen, ahol az intézmény a hagyatékozó két testvérét életük végéig elgondozza.

Dokumentumok letöltése

Kérelem és adatlap letöltéséhez kattintson ide

GYSZV értékelő adatlap letöltéséhez kattintson ide

Mezőtúri Református Egyház Idősek Otthona

Kapcsolat:

e-mail: mezotur.otthon@reformatus.hu
 

2. sz. telephely/székhely – cím: 5400 Mezőtúr Szolnoki út 18.

Telefon: 56/350-363 vagy 56/350-561

Intézményvezető: Kovács Anett Beáta

1. sz. telephely – cím: 5400 Mezőtúr, Kiss János út 6.

Telefon: 56/550-819; 56/550-820

 

Támogató Szolgálat

5400 Mezőtúr, Kiss János u. 6.

Tel.:56/550-597

E-mail: retame@velnet.hu

 

Az Intézmény fenntartójának képviselője: Mihalina László lelkészelnök

5400 Mezőtúr, Petőfi út 2.

mezotur@reformatus.hu