Hálaadó istentisztelet Mezőtúron

Hálaadó alkalomra gyűltek össze Mezőtúron május 15-én a délelőtti 10 órás istentisztelet keretében a Református Gyülekezet tagjai és a fenntartásában lévő intézmények dolgozói.

A hálaadás apropója ezúttal többrétű volt. Hálát adtak a köznevelési intézményrendszer újra egyházi fenntartásba kerülésének 30. évfordulója alkalmából, a Mezőtúri Református Bölcsődéért, illetve a Szendy Pál Református Idős Otthon, és a Református Kollégium Pályi István Sportcsarnokának energetikai beruházásának megvalósulásáért. Nem utolsósorban pedig köszöntötték a 20 éve Mezőtúron szolgáló beiktatott lelkészházaspárt, Mihalina Lászlót és Mihalináné Lipták Juditot.

Az igehirdetés szolgálatát Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte a 90. zsoltár alapján, majd Koncz Tibor, a Nagykunsági Református egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket a 121. zsoltárral. Szűcs Dániel Mezőtúr város alpolgármesterének szavai után Herczeg Zsolt, Országgyűlési képviselő is méltatta az elkészült projekteket és gratulált az évfordulók alkalmából is.

Ezután a gyülekezet nevében Bányainé Nagy Mária kedves és személyes szavakkal köszöntötte a lelkészházaspárt, majd az egyházközség fenntartásában lévő két intézmény vezetője adta rá a lelkészházaspárra az ez alkalomra készített ajándékot, 2 új lelkészi palástot. A lelkészházaspár nevében Mihalináné Lipták Judit köszönte meg a szeretetteljes szavakat és a figyelemreméltó ajándékot.

A képre kattintva galéria nyílik

A hálaadó alkalmat színesítette és hangulatát emelte a Mezőtúri Református Felnőttkórus szolgálata, az alkalom a templomi istentisztelet után ebéddel folytatódott a Református Kollégium Sportcsarnokában, majd azután került sor az ünnepélyes szalagátvágásokra a felújítás helyszínein.

Boldog lehet az a gyülekezet és közösség, amelynek mindig van alkalma hálát adni és ezeket az alkalmakat meg is éli. Istené legyen a dicsőség ezekért az alkalmakért.