Emlékezés az aradi vértanúkra

Nem csak a vasárnapi gyülekezeti alkalmon, az általános iskola családi vasárnapján emlékeztünk meg az aradi tizenháromról, hanem a gimnáziumi ifjúsággal is – a gyászos alkalom napján. Október 6-án a templomban gyűltek össze két, egymást követő órán a tanulók, hogy Gyurasicsné Uherkovich Éva igehirdetését követően megtekintsék, meghallgassák a műsort.

Azt a műsort, amelyet idén a 11.A osztály tanulói adtak. Visszaemlékezések, gyászos “élménybeszámolók”, imádságok forgatagában az ember itt is átélte ennek a szomorú napnak minden súlyát. Az énekek pedig szintén felemeltek bennünket az Istenhez való imádság színterére – amikor megint csak nem vihetünk mást Isten elé könyörgésben, csak azt, hogy országunkat, világunkat az Ő békességével töltse be. Hogy gyászos alkalmakat ne, csak örömünnepeket ülhessünk!

Köszönjük a felkészítő tanárok: Gyarmati Ágnes és Marczi Ernő munkáját!