Egyházi énektanárok szakmai napja

2018. november 7-én a belvárosi gyülekezeti házban a Református Pedagógiai Intézet szervezésében újabb szakmai nap került megrendezésre, melynek témája az egyházi iskolák ének szakmai fejlődésének lehetősége volt. A résztvevők sok városból érkeztek, hogy egymást ötletekkel segítsék és hogy a meghívott előadók tapasztalatait, módszereit meghallgassák.

Mihalina László lelkészelnök áhítatával kezdődött a program, mely után a Református Kollégium 7. gimnazista osztályában tekinthettek meg a résztvevők egy bemutató órát Mihalináné Lipták Judit vezetésével, melynek címe: “A hungaricumok vigasztaló üzenete, avagy egy Szkhárosi-ima aktualitása” – ez a 380-as énekeskönyvi énekünk megtanulását és hátterének bemutatását jelentette. A gyülekezeti házba visszatérve került sor az óra menetének, módszertanának megbeszélésére, egyéb ötletek felvetésére a jelenlevők bevonásával.

Ebédszünet után Marczi Ernő kántor-karnagy vezetésével az iskola énekkara mutatkozott be, egy nyílt kóruspróbát bemutatva: ebben benne foglaltatott a beéneklés folyamata és módszerei, a már tanult énekek ismétlése és egy új ének tanulása.

A képre kattintva galéria nyílik

A következő részben Mórocz Ildikó, ének-zenei tárgygondozó, RPI-munkatárs vezetésével, de több résztvevőt bevonva egy rövid módszertani bemutató következett, valamint ismertetés a további tervekről, elképzelésekről, oktatási szervezési munkákról.

Végül Fenyvesi Szilvia énektanár, karvezető tartott egy bemutatót a hangképzéssel kapcsolatban, megosztva több éves tapasztalatát, bemutatva a tökéletes éneklés technikáját, amelyet a résztvevőknek a rövid idő ellenére – nagyrészt – sikerült elsajátítaniuk.

A képre kattintva galéria nyílik

Reméljük, hogy az itt szerzett tapasztalatokat az ének-zenei munkatársaknak a gyülekezeti éneklésbe is sikerül majd átültetniük, hiszen sokan voltak olyanok, akik gyülekezeti kórust is vezetnek. Fontos, hogy gyülekezeti éneklésünk jó irányba mozduljon előre, hogy Isten előtti zengedezésünk mindenki számára élményt jelentsen. Minden lelkes amatőrt pedig csak biztatni tudunk:

Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! (Zsolt 149,1)