Vers mindenkinek

Hamarosan újra itt van az újkenyér ünnepe, amikor hálaadással állhatunk meg Istenünk előtt, hogy újra lett búza, amelyből lett kenyér. Vassné Nagy Éva testvérünk egy új verssel jelentkezett ezen alkalomból, melynek címe: Az élet kenyere 2019-ben

Vers mindenkinek

A Forrás (Húsvét után) annak a versnek a címe, amely Vassné Nagy Éva tollából származik, és amely a Húsvét örömüzenetét foglalja össze néhány gondolatban. Fogadjuk szeretettel!

Vers mindenkinek

Már nincs sok, és hamarosan megérkezik a Húsvét, a feltámadás örömünnepe. Ugyan van még a böjti időszakból, de Vassné Nagy Éva testvérünk lélekben már előre szállt, hogy örömét a következő versben fejezze ki. Címe: Krisztus feltámadott

Vers mindenkinek

Nagyböjt alkalmával készülünk a nagypénteki és a húsvéti történésekre. Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk erre az alkalomra is egy verssel készült, melynek címe: Jézus gyötrődése

Vers mindenkinek

Talán sokan ismernek magukra majd a következő sorokban, amikor valamit elterveztek, de az sehogy nem akart összejönni. Valami más viszont igen, ami lehet, hogy szöges ellentétben állt azzal, amit először gondoltunk. Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk ezt az érzést öntötte rímelő szavakba:

Nem menekülhetsz!

Vers mindenkinek

Véget ért a nyár, elkezdődött az őszi időszak, de nincs olyan alkalom, amikor ne lehetne valamiért hálát adni Istennek. Vassné Nagy Éva testvérünk tudja ezt és ismét versbe öntötte gondolatait. A vers címe:

Ének az Úrhoz

Vers mindenkinek

Nem csak a Mennybemenetel ünnepére készült Vassné Nagy Éva testvérünk verssel, hanem a Pünkösd ünnepére is. Örömmel adjuk közre ezt a művet is, melynek címe:

Imádság a Szentlélekért

Vers mindenkinek

Közeledik Jézus mennybemenetelének ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. Vassné Nagy Éva újabb verse következzék erre emlékezve. A vers címe:

Dicsőséges mennybemenetel

Vers mindenkinek

Hamarosan Húsvét, a keresztyénség egyik legnagyobb ünnepe, melyben a Mindenható Isten szeretetének legnagyobb bizonyítéka tárul fel előttünk: Krisztus értünk való áldozata. Vassné Nagy Éva testvérünk egy verssel készült erre az ünnepre is, címe:

A kereszt alatt

Vers mindenkinek

Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk versével kívánunk mindenkinek Istentől gazdagon megáldott, szeretetteljes Karácsonyi ünneplést! A vers címe:

Szent Karácsony éjjelén

Vers mindenkinek

Ebben az esztendőben is elérkezett az advent időszaka. Nem csak az evangelizációs alkalmakkal készülhetünk, hanem a most közreadott verssel is, melyet Vassné Nagy Éva testvérünk írt nekünk. Címe:

Advent 2017-ben

Vers mindenkinek

Isten gondviselésének jele az újkenyér és az újbor ajándéka minden évben. Ezekért az ajándékokért jó és kell hálát adni, Vassné Nagy Éva testvérünk ezt meg is teszi Az új bor alkalmából.