Helyettes áldozat

Köszönöm, Úr Jézus, hogy engem is megváltottál,
S a halál torkából kiragadtál!
Már ott voltam pedig a halálhoz vezető úton,
De Te jöttél, s lettél helyettes áldozatom!

Mert szüksége van Istennek áldozatra,
Mely a bűnt teljesen elmossa,
Mely az Atya haragját megengeszteli,
Jézus vére pontosan ezt teszi.

Az emberi bűnért emberi vér dukál,
De az ember maga ilyet nem produkál!
Mi hát a megoldásod, Drága Atyánk,
Előtted alázattal így valánk?!

Az isteni terv mindent elkészített,
Elküldte Fiát, Ki mindenért eleget tett.
Megmentett a haláltól, a kárhozattól,
S a legfőbb ellenségtől: a Sátántól!

Köszönöm, Uram, hogy engem is megváltottál,
Kegyelmedből magadhoz vontál!
Tiéd vagyok immár örökkön örökké,
A dicsőség és a hála legyen az Istené!

                      Ámen!

Mezőtúr, 2020. augusztus 15.

Tökéletes ajándék

Látom lelki szemeimmel a megnyíló eget,
Fürkészem az elém táruló végtelen nagy teret.
Azt mondják, ott lakik a láthatatlan Isten,
Akitől származik ez a világ és benne minden!

Tökéleteset alkottál, Uram, csodálatosat,
Abban hiba nincsen, mert az: isteni akarat!
Csak mi rontottuk azt el, gyarló emberek,
Kiket a bűn megkötözött, s tönkre tett!

Nem tudunk mi jót tenni Nélküled immár,
Mert a bűn foglyai vagyunk, rabok már!
Csak vergődünk ebben a nyomorult testben,
Nincsen semmi jó az ilyen emberben!

Csak egy Ember van, ki tökéletes: Fiad, Jézus,
Akit értünk küldtél, hogy megváltson, a Krisztus!!
Ő a Te tökéletes ajándékod a mi életünkben,
Szabadítónk, Gyógyítónk, remény a szívünkben!

                                Köszönjük Neked! Ámen!

Mezőtúr, 2020. július 28.

A Te házad

Óh’ Uram, a Te házad imádságnak háza,
Hová a fáradt vándor betérhet, s megpihenhet lába,
Hol kereshet Téged a béke csendjében,
S találkozhat Véled lelke mélységében!

Óh’ Uram, a Te közelséged oly’ jó minékünk,
Véled testben és lélekben megelégíttetünk!
Jól tartasz minket a Te javaiddal,
Vezetsz, megtartasz a Te szavaiddal!

Óh’ Uram, a Te szereteted csodálatos ajándék,
S az üdvösségnek útja, aki arra rálép!
Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk Tehozzád,
Meghallgatsz, megerősítesz, s küldesz tovább!

Ámen!

Mezőtúr, 2020. július 12.

Építőkockák

Nem sejtjük a szél járását,

Nem ismerjük az Isten munkáját.

Ahogyan a szél fúj, észrevétlen,

Isten Lelke dolgozik, nem tétlen.

 

Építi Egyházát lelki kövekből,

Gyűjti tagjait emberi lelkekből.

Építőkockák vagyunk Isten kezében,

Egy-egy darabkák az Ő nagy tervében.

 

Mindenkinek szerepe van a maga helyén,

Mindenki fontos Istennek: te meg én.

Töltsük be küldetésünk hűségesen,

Dicsőítsük Atyánkat rendületlen!

 

Így állnak össze a darabok egésszé,

Az építőkockák egy építménnyé,

A mennyei szent lelkek Egyházzá,

Az elhívottak Jézus családjává.

 

Mert Jézus az alap, a sarokkő,

A fundamentum, az összetartó erő.

Az Ő szeretete a habarcs, mely összeköt,

S megtart mindörökké a viharok között.

 

Mezőtúr, 2020. június 21.

A sokféleség összhangja  

Krisztus Egyházában öröm az élet,

A bú, a félelem immár semmivé lett.

Isten Lelke által szabadok vagyunk

Szeretni, s Téged követni, Urunk!

 

Bár különbözők vagyunk, mindenki más,

Jézusban mégis megrétjük egymást.

Nem számít honnan jöttél, ki vagy valójában,

Szeretett testvér lettél itt az Egyházban.

 

Van egy közös nyelv itt, mit mindenki beszél,

Titokzatos nyelv ez, melyet mindenki megért.

A szeretet nyelve ez, Jézus szeretetéé,

Isten Lelke adja, s teszi azt érthetővé.

 

Pünkösd után vagyunk, eljött a Szentlélek,

Munkálkodik közöttünk, s teremt egységet.

Szívünket megtölti a testvériség,

Így kerül összhangba a sokféleség.

 

Mezőtúr, 2020. június 21.

Vers mindenkinek

Lassan a gyülekezetek visszatérhetnek a templomokba, természetesen a kellő óvatossággal – de hívő emberként csak azt tudjuk mondani: Isten gondoskodó szeretete cselekszi ezt velünk. Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk egy újabb verset írt, melynek címe: A jó pásztor 

Vers mindenkinek

Vassné Nagy Éva testvérünk egy olyan élethelyzetet hozott ma elénk versben, amely ezekben az időkben mindenkit foglalkoztat. A mostani versének címe:

Bezártságban
(A járvány idején)

Vers mindenkinek

Húsvét a feltámadás, az örömhír ünnepe. Ezt szerette volna rímekbe szedni Vassné Nagy Éva testvérünk – ennek az eredménye ez a vers, amelynek címe is ez lett:
Örömhír

Vers mindenkinek

Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk nem állt meg a versek írásánál az eslő kötöte után sem, folyamatosan, szinte hétről-hétre kapunk tőle egy verset. Íme a legújabb, amelynek címe: A tökéletes

Vers mindenkinek

Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk összegyűjtött verseiből nemrégiben egy könyv született, emelyben az elmúlt esztendőkben született versek szerepelnek. Most viszont már gyűlik az újabb antológiára való verscsokor, melynek rögtön itt a következő darabja. A vers címe: Csupa kegyelem

Vers mindenkinek

Vassné Nagy Éva asszonytestvérünk összegyűjtött verseiből nemrégiben egy könyv született, emelyben az elmúlt esztendőkben született versek szerepelnek. Most viszont már gyűlik az újabb antológiára való verscsokor, melynek egyik darabja lelkesedésre szólít! A címe: Krisztus serege