Vers mindenkinek

Közeledik Jézus mennybemenetelének ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. Vassné Nagy Éva újabb verse következzék erre emlékezve. A vers címe:

Dicsőséges mennybemenetel

Csak állunk az ég felé tekintve,
Gondolatban messzire merengve.
Krisztus Urunk a mennybe távozott
Értünk, s nékünk Szentlelket hozott.

Hálás szívvel megköszönjük,
Megváltásod nem feledjük,
Hogy velünk vagy minden napon,
Te vagy Üdvözítőm, Főpapom!

Közbenjáróm az Atyánál,
Társam a magánynál,
Gyógyítóm a betegségben,
Szabadítóm a nehézben.

Örömöm a szomorúságban,
Menedékem a világban,
Támaszom az erős szélben,
Világosság a sötétben.

Csendességem a zajban,
S békességem a bajban.
Vigasztalóm és Pártfogóm,
Jó Mesterem és Tanítóm.

Bizonyságom a bizonytalanban,
Igazságom a zavarosban,
Vezetőm az útvesztőben,
Reménységem ez életben.

Mezőtúr, 2018. május 3.