Református Énekek XVII.

Idén is megrendezésre került a Református Énekek koncert, mely során a református énekkincsünkből válogatott darabok szólalnak meg egy 300 fős, kárpát-medencei egyesített kórussal, négy karnaggyal, valamint egy orgonistával. Ennek az élménynek idén gyülekezetünk kórusa is része lehetett.

Egyházkerületi Nőszövetségi Konferencia 2018.

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen.” (1Thessz. 5:23) Idén ez az igeszakasz került annak a meghívónak a tetejére, amely a Tiszántúli Református Nőszövetség XXV. Kerületi Konferenciájára hívogatott Debrecenbe, a Nagytemplomba. A bejáratnál ugyanezt az igét kaptuk a kezünkbe könyvjelzőként.

English Biblie Camp

Bibliai történet és angol nyelv. A kettő külön is érdekes, de ha a kettőt összehozza az ember, akkor válik igazán érdekessé és újjá! Az OM missziónak és az angliai Leeds városából érkező fiataloknak köszönhetően fiataljaink három napon keresztül József történetét ismerhetik meg egy újabb szemszögből, hétköznapi, egyetemista fiatalok elbeszélése alapján.

Napközis bibliatábor a szünet első napjaiban

A már hagyományosan megszervezésre kerülő nyári hittantábor mellett idén új missziós területen végeznek szolgálatot lelkészeink, tanítóink. Az általános iskolás alsós korosztályt hívtuk meg hittanos napközis táborra. Június 18-22. között a gyülekezeti házban és az iskolában tartunk tartalmas foglalkozásokat a kicsiknek. Délelőtt gitáros énekléssel, Bibliai történtetekkel, izgalmas totókkal, s a hallott történet feldolgozásával foglalkozunk. A hét témája: katonák a Bibliában. Ebéd után tartalmas programokat készítettek elő a tanítónénik, úgymint lovaglás, kézműveskedés, valamint strand. Köszönjük a tanítók és vallástanárok áldozatos munkáját!

Kiosztották a Nagykunsági Egyházmegye Diakóniai díját

“Szolgáljatok az Úrnak örömmel” – írja a 100. zsoltár írója. A szolgálat pedig nagyon sokrétű lehet, de egyik legfontosabb terület az elesettek, az idősek gondozása. A Nagykunsági Református Egyházmegye vezetősége ezért minden esztendőben kiosztja Diakóniai díját, melyet ebben az esztendőben Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkésznő mellett Kovács Anett Beáta, a Mezőtúri Református Idősek Otthona igazgatónője kapott meg.

“Szólj, Uram…” – ifinap

A Biblia tele van olyan ifjakkal, akik fontos szerepet kapnak a későbbiekben – ezt a mondatot egy fiatal fiú mondja ki, miután meghallja Isten megszólítását. Sámuel az Úr prófétája lesz, pedig története nem indul könnyen – az is csoda, hogy megszületik. Mint ahogyan csodák a gyermekek, akik a gyülekezetben egy új közösségre találhatnak.

Szeretethíd 10 éve

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén 10. alkalommal rendezte meg Szeretethíd nevű akcióját, melynek lényege az évek során mit sem változott: az egyház és a társadalom között hidat képezni, bevonva a hétköznap emberét az egyház életébe akár azzal, hogy a környezetet, ahol élünk, szebbé tesszük.

“Neveden szólítottalak, enyém vagy!” – konfirmáció 2018-ban is

A konfirmáció felfedezőút, melyben megismerjük református keresztyén egyházunk tanítását, az egyház életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust. A most konfirmáltak is, mint ahogyan az évekkel ezelőttiek is álmukból felkeltve tudják ezt a káté kérdés-feleltet. Ezt tanuljuk meg először a felkészítés során, de az igazi ismeret- és hitszerzés csak ezután jön.

Vers mindenkinek

Nem csak a Mennybemenetel ünnepére készült Vassné Nagy Éva testvérünk verssel, hanem a Pünkösd ünnepére is. Örömmel adjuk közre ezt a művet is, melynek címe:

Imádság a Szentlélekért

Vers mindenkinek

Közeledik Jézus mennybemenetelének ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. Vassné Nagy Éva újabb verse következzék erre emlékezve. A vers címe:

Dicsőséges mennybemenetel

Konfirmandus csendesnap

“…együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.” (Róm 1, 12) – Mihalináné Lipták Judit lelkészasszony ezzel az igével köszöntötte a fiatalokat és nyitotta meg a konfirmációra készülők számára szervezett csendesnapot. Először vehettek részt ilyen napon a konfirmandusok, akik így áhítattal, énekléssel, előadással, valamint a templomban próbával készültek a pünkösdi alkalomra.