A játszó gyermekek olyanok, mint a művészek. Hol hagyományosak, hol újítók, hol érthetők, hol érthetetlenek,
aszerint, hogy az éppen jelentkező kifejeznivalónak mi felel meg leginkább.
Nem követnek valamely irányt, hanem, úgy növekszenek, mint az élő fa:
ágaikkal minden irányba, gyökereikkel lefelé, 
koronájukkal felfelé.

(Weöres Sándor)

 

Üdvözöljük honlapunkon!

A Mezőtúri Református Óvoda vezetőjeként engedjék meg, hogy e honlap segítségével bemutassam óvodánkat, kollégáimat illetve az óvodánkban zajló tevékenységeken keresztül mindennapi életünket, szakmai munkánkat. Remélem, hogy ily módon bepillantást nyerhetnek óvodánk légkörébe, és benyomásokat szerezhetnek elhivatottságunkról és óvodapedagógusként képviselt hitvallásunkról.Bízom benne, az is kitűnik majd, hogy óvodánkban személyes hitünk és életünk példájával, a legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal szorosan együttműködve neveljük a ránk bízott gyermekeket, hitben, szeretetben, nyugodt és barátságos légkört biztosítva számukra. „A gyerekeknek két dologra van szükségük: gyökerekre és szárnyakra."


A gyökeret a szülői ház jelenti, a családi háttér, s az a gondoskodás és szeretet, melyet magukkal hoznak az intézményünkbe bekerülő gyerekek. Református óvodánk a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalom. A bizalomra épülő pozitív partneri viszony kialakítása, az őszinte nyílt tájékoztatás a családok számára ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az óvodai évek alatt a gyermek egészséges fejlődését a legoptimálisabban biztosítani tudjuk. Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük még, megtanítani óvodásainkat arra, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz, hiszen „Igaz szeretet a melegség, az öröm, a biztonság, a stabilitás, a belső béke érzését kelti.” (Dr. Susan Forward)

 

Jómagam az óvoda megnyitása óta vagyok részese ennek az új közösségnek, s e rövid idő elteltével azt biztosan állíthatom, hogy „örökös bérletet" váltottam ide, és még jó ideig nem is szándékozom ezen változtatni, hiszen ebbe az óvodába jó belépni gyereknek, szülőnek, dolgozónak egyaránt! Csodálatos volt látni, szeptember elején a hozzánk érkező kicsiket! Volt, aki futva, volt, aki sírva, volt, aki örömmel, mosolyogva érkezett: „én már nagy vagyok, örülök, hogy jöhettem az oviba!" Öröm volt látni, hogy a szülők többsége félelem híján, mosolygós boldogsággal tud búcsúzni, mert ebben is látják a szépet és az összetartozást.

Végzetül: minden óvodásunknak BOLDOG ÓVODÁS ÉVEKET KÍVÁNOK!

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket gyermekükkel együtt!

Lázárné Tor Ildikó