logo c

Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!
Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!

"Iskolánk legfőbb célja, hogy nagy tudású, társait tisztelő és hitben járó fiatalokat neveljünk. Ezért fontos számunkra a különböző tárgyak magas színvonalú oktatása, valamint ezt a célt szolgálják versenyeink is!"

konfi | tudás | értékek

Iskolánk épülete az elmúlt években újult meg kívülről és folyamatosan szépül a belső is!

Az iskola legtöbb terme digitális táblával felszerelt, ahol pedig ez még nem valósult meg, projektor áll a tanárok és a gyermekek rendelkezésére!

 

Adventi gyertyagyújtás kórusunkkal

2017. december 3-án, az első adventi gyertyagyújtás alkalmával, melyet a város szervezett és a polgármesteri hivatal dísztermében tartottak meg, Bodorikné Aszódi Ágnes általános iskolai intézményegység vezető-helyettest kérték meg, hogy szóljon az összegyűltekhez, és iskolánk gyermekkórusát, hogy színesítsék a délutánt és énekeljenek az idei első alkalommal ők. Marczi Ernő kántor-karnagy vezetésével a kórusunk örömmel mondott igent, így egy félórás műsorral kedveskedtek a jelen levőknek. 

A program az adventi koszorú megáldásával, megszentelésével kezdődött, melyet a református egyházközség részéről Mihalina László lelkészelnök hordozott imádságban, majd a koszorún lévő első gyertya meggyújtásával folytatódott, melyet Herceg Zsolt polgármester gyújtott meg. 

Bodorikné Aszódi Ágnes, általános iskolai intézményegység vezető-helyettes ünnepi gondolatait osztotta meg a jelen lévőkkel, majd a kórus következetett, akik színvonalas műsorral készültek. Szóló és kórusművek, hangszeres kísérettel és nélküle - mindent megmutattak, amit tudtak, a közönség pedig nagy szeretettel fogadta őket. 

Köszönjük a városnak a lehetőséget, hogy újra megmutathattuk magunkat és hogy készíthettük mindenki szívét a Megváltó érkezésére a magunk módján!

kaanszobor

andromeda

rendor bfzs

Az Ige mellett

 • (15) „Ez a bölcsesség nem felülről jön…” (Jakab 3,13–18)*

  MENNYI KONFLIKTUS KÖZÖTT ÉLÜNK. A földi, testi, ördögi „bölcsességünk” termékei ezek (15). – 1. A világban a hivatalok, munkahelyek, vállalatok szigorú, majdnem „diktatórikus rendben” működnek, ahol nyilvános vita kizárt, a „feladatok”, „hatáskörök”, „hatalmi viszonyok” tisztázottak. A „testi bölcsesség” ugyanis csak így tartható kordában, fegyelemmel, értelmes, egyértelmű renddel. – 2. Az egyházban azonban merjük remélni, hogy az újjászületett testvérek közösségében mindez működhet másként. De nem működik. Az igeszakasz kifejezéseivel élve: keserű irigység, viszálykodás, irgalmatlanság tombol közöttünk is (15–17). Mivel azonban az egyházban a „viszonyok nem tisztázottak”; – a krisztusi szeretetre, a szolgálatra, meg Igékre hivatkozva mindenki azt tesz, amit akar. Hirdetjük, de nem éljük a Krisztust. – 3. Nyilván már az első keresztyén nemzedék körében gondot okozott ez a kérdés. Ezért szán Jakab egy egész levelet a problémának… Adventi ima fakad fel szívünkből. Jöjj, Urunk, Jézus Krisztus! Adj megtérést, újjászületést néped körében!

  Ezékiel 45,1–12

  126. zsoltár

  * A teljes igemagyarázat:

  MENNYI KONFLIKTUS KÖZÖTT ÉLÜNK.

  A földi, testi, ördögi „bölcsességünk” termékei ezek (15).

  A gond az, hogy az egyházban is sok a konfliktus.

   1. A világban a hivatalok, munkahelyek, vállalatok szigorú, majdnem „diktatórikus rendben” működnek, ahol nyilvános vita kizárt, a „feladatok”, „hatáskörök”, „hatalmi viszonyok” tisztázottak.

  A „testi bölcsesség” ugyanis csak így tartható kordában, fegyelemmel, értelmes, egyértelmű renddel.

  – 2. Az egyházban azonban merjük remélni, hogy az újjászületett testvérek közösségében mindez működhet másként.

  De nem működik.

  Az igeszakasz kifejezéseivel élve: keserű irigység, viszálykodás, hamis dicsekvés, zűrzavar, békétlenség, részrehajlás, méltánytalanság, tisztátalanság, irgalmatlanság, azaz gonosz tett található, számos formában, közöttünk is (15–17).

  Mivel azonban az egyházban a „viszonyok nem tisztázottak”; – a krisztusi szeretetre, a szolgálatra, meg Igékre hivatkozva mindenki azt tesz, amit akar.

  Hirdetjük, de nem éljük a Krisztust.

  – 3. Nyilván már az első keresztyén nemzedék körében gondot okozott ez a kérdés.

  Ezért szán Jakab egy egész levelet a problémának; – miszerint lehetetlen az, hogy a megtért, újjászületett ember és nép életében ne legyen láthatóvá ez az „új”; – hiszen itt nem a földi, testi, ördögi bölcsesség irányít (15); –hanem az Isten Lelke által, maga az Úr Jézus Krisztus, aki „felülről”, a mennyei bölcsesség szabadságával ajándékozott meg bennünket.

  Adventi ima fakad fel szívünkből.

  Jöjj, Urunk, Jézus Krisztus!

  Adj megtérést, újjászületést néped körében!