logo c

Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!
Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!

"Iskolánk legfőbb célja, hogy nagy tudású, társait tisztelő és hitben járó fiatalokat neveljünk. Ezért fontos számunkra a különböző tárgyak magas színvonalú oktatása, valamint ezt a célt szolgálják versenyeink is!"

konfi | tudás | értékek

Iskolánk épülete az elmúlt években újult meg kívülről és folyamatosan szépül a belső is!

Az iskola legtöbb terme digitális táblával felszerelt, ahol pedig ez még nem valósult meg, projektor áll a tanárok és a gyermekek rendelkezésére!

 

Anyák napi ünnepi istentisztelet

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek születésünktől kezdve mindent köszönhetünk.

Május 06-án ismét családi istentiszteleten vettek részt a Református Kollégium Általános Iskolájának tanulói, családjai az Újvárosi Templomban. Mihalináné Lipták Judit lelkész-vallástanár igehirdetésében az édesanyák, édesapák, nagyszülők, tanítók, tanárok egységének fontosságát emelte ki.

A képre kattintva galéria nyílik

Ezt követően az 1.a osztályosok megható anyák napi műsora hangzott el, melyet a gyermekkórus énekével színesített. Köszönjük az édesanyák, nagymamák és családok nevében a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját: Csidérné Lévai Anikó és Herbály Csilla tanítóknak és Marczi Ernő kántor-karnagynak, valamint az 1.a osztály valamennyi kisdiákjának!

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Dsida Jenő: Hálaadás

kaanszobor

andromeda

rendor bfzs

Az Ige mellett

 • (1) „…lett király Amacjá, Jóásnak, Júda királyának fia.” (2Királyok 14)*

  Itt a történet,AZ ÉLETTÖRTÉNET MAGA AZ ÜZENET, amely nem csak „fekete és fehér”. – 1. Amacjá, júdai király (Kr. e. 796–767) 29 évet uralkodott a déli országrészben. Fiatalon, 25 évesen lett király, és hosszú királyság adatott neki. – 2. Az áldozóhalmok az ő ideje alatt sem szűntek meg (1–4).** – 3. Amacjá megölette apja, Jóás gyilkosait, de nem ölette meg a gyilkosok családját, tartva magát Isten törvényéhez (2Mózes 24,16), noha ezzel potenciális lázadókat hagyott életben (5–6). – 4. Sokat háborúzott, leverte az ellene fellázadó edómiakat, hiszen a déli kereskedelmi utakat el kellett érnie (7). Edómból azonban „szép bálványszobrokat” hozatott magának (2Krónikák 25,14–20).*** – 5. Ellentmondásos uralkodás volt az övé. Sok itt a rossz, de található a „listában” Isten népét szolgáló döntés is. Nézőpont kérdése. Isten hogyan, honnan nézi majd őt, és bennünket? Amacjá király élete irgalom után kiált, az Úr Jézust Krisztust hívja.

  Róma 11,11–16

  242. dicséret

  Hozzáfűzés az igemagyarázathoz:

  * Júda királyainak listája Jóás királytól:

  Jóás, Júda királya (Kr. e. 835–796 uralkodásának ideje 40 év) =Jóel próféta működése.

  Amacjá, Júda királya (Kr. e. 796–767 uralkodásának ideje 29 év), uralkodása nagy részében, Kr. e. 790–767 között Azarjá (Uzzijjá) volt az alkormányzója, 23 éven át.

  Azarjá (Uzzijjá), Júda királya (Kr. e. 790–739 uralkodásának ideje 52 év), uralkodásának utolsó 11 évében Jótám már társuralkodó volt.

  Jótám, Júda királya (Kr. e. 750–735 uralkodásának ideje 16 év, Áház Jótám alkormányzója Kr. e. 744–735 között 9 évig, Áház Jótám társuralkodója Kr. e. 735–732 között 4 évig) =Mikeás, Ézsaiás próféták működése.

  Áház, Júda királya (Kr. e. 732–715 uralkodásának ideje 16 év, Ezékiás Áház alkormányzója Kr. e. 729–715 között 14 évig) =Mikeás, Ézsaiás próféták működése.

  Ezékiás, Júda királya (Kr. e. 715–686 uralkodásának ideje 29 év, Manassé Ezékiás alkormányzója Kr. e. 697–686 között 11 évig) =Ézsaiás próféta működése.

  Manassé, Júda királya (Kr. e. 697–642 uralkodásának ideje 55 év) =Ézsaiás, Náhúm próféták működése.

  Ámón, Júda királya (Kr. e. 642–640 uralkodásának ideje 2 év).

  Jósiás, Júda királya (Kr. e. 640–609 uralkodásának ideje 31 év) =Jeremiás, Zofóniás próféták működése.

  Jóáház, Júda királya (Kr. e. 609 uralkodásának ideje ¼ év) =Jeremiás próféta működése.

  Jójákim, Júda királya (Kr. e. 609–598 uralkodásának ideje 11 év) =Jeremiás, Habakuk próféták működése.

  Jójákin, Júda királya (Kr. e. 598–597 uralkodásának ideje ¼ év) =Jeremiás próféta működése.

  Cidkijjá, Júda királya (Kr. e. 597–586 uralkodásának ideje 11 év) =Jeremiás próféta működése.

  ** Ez a tény, miszerint az áldozóhalmok nem szűntek meg; – jelentheti azt, hogy a jeruzsálemi központi istentisztelet nehezen honosodott meg; – de jelentheti a pogány kultuszok tartós továbbélését; – jelentheti a gyenge lelki vezetést; – valamint az élő hit és „önazonosság” hiányát is.

  *** Folytathatnánk Amacjá életeseményeinek sorát!
  Utána gőgös magabiztossággal az északi országrészt hívta csatára, amelyben csúfos vereséget, nagy kárt és fogságot szenvedett (8–14).
  Uralkodása nagy részében fiával, Azarjá–val (Uzzijá) osztozott a trónon (Kr. e. 790–767); – onnantól kezdve, amikor az északi országrész legyőzte csapatait, és ő maga izráeli fogságába esett, majd saját hazájából Lákisba kényszerült menekülni, mert az életére törtek (17–22).