logo c

Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!
Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!

"Iskolánk legfőbb célja, hogy nagy tudású, társait tisztelő és hitben járó fiatalokat neveljünk. Ezért fontos számunkra a különböző tárgyak magas színvonalú oktatása, valamint ezt a célt szolgálják versenyeink is!"

konfi | tudás | értékek

Iskolánk épülete az elmúlt években újult meg kívülről és folyamatosan szépül a belső is!

Az iskola legtöbb terme digitális táblával felszerelt, ahol pedig ez még nem valósult meg, projektor áll a tanárok és a gyermekek rendelkezésére!

 

Családi vasárnap október 6. emlékére

2017. október 8-án a belvárosi nagytemplomban ismét családi vasárnapra gyűlhettünk össze, melynek témája egy számunkra nagyon szomorú esemény volt: az aradi vértanúkra való megemlékezés.

Égerné Tamás Annamária lelkész-vallástanár hirdette az Igét a Magvető példázat, valamint az ApCsel 10,33 alapján ("...jól tetted, hogy eljöttél!"). Ezt követően  az általános iskola 7.A és 7.B osztályos tanulói, valamint az énekkarosok adtak műsort a jelen levő gyülekezetnek. Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítő tanároknak, Kovácsné Molnár Annamáriának és Herbály Csillának, valamint Marczi Ernő kántor-karnagynak a munkáját.

Az alkalomról készült képek az alant levő képre kattintva érhetők el!

kaanszobor

andromeda

rendor bfzs

Az Ige mellett

  • (11) „…amelyet az Atya adott nekem?” (János 18,1–11)

    MIT ADOTT NEKÜNK AZ ATYA? – 1. Megváltást ajándékozott nekünk az Úr. Gyülekezeti filmklubunkon a „Lavina” című filmet néztük meg. Az ember tehetetlenül áll és kiszámíthatatlanul viselkedik váratlan fordulatokban, nemcsak egy hólavina esetében, hanem még inkább akkor, amikor saját és szerettei életének külső és belső halálos „lavinái” alá szorul. A megváltás ott kezdődik, ahol az ember már tehetetlenül áll, és kénytelen beismerni, hogy emberileg „nincs tovább”. A halál–erők legyőznek. Valójában csak az Úrral „van tovább”, aki a feltámadás és az élet (János 11,23). – 2. Amit az Atya adott nekünk, az mindenestől ajándék, vagyis nem lehet sem karddal, sem másféle emberi trükkökkel, vagy vallási és kegyességi cselekményekkel megszerezni (10–11). Ez előtt csak leborulni lehet. Jézus Krisztus közelében, a színről színre látásban már mindenki leborul (Filippi 2,10–11), a földre esik. Ennek „előjátéka” az, ahogy a Jézus elfogatására érkezők is, többször a földre esnek, beleértve az áruló Júdást is. Hit által mi már most leborulhatunk Őelőtte, és Ő felemel minket. Ez a felemeltetés, több mint e–világi védelem, az is persze, ahogy Jézus itt védelmébe veszi tanítványait, övéit; – de annál sokkal több, üdvösség, örök élet (8–9) – Ezt az ajándékot az Atya, Jézusnak adta, aki övéinek adta tovább… Add tovább…

    Ezékiel 7

    263. dicséret