logo c

Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!
Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!

"Iskolánk legfőbb célja, hogy nagy tudású, társait tisztelő és hitben járó fiatalokat neveljünk. Ezért fontos számunkra a különböző tárgyak magas színvonalú oktatása, valamint ezt a célt szolgálják versenyeink is!"

konfi | tudás | értékek

Iskolánk épülete az elmúlt években újult meg kívülről és folyamatosan szépül a belső is!

Az iskola legtöbb terme digitális táblával felszerelt, ahol pedig ez még nem valósult meg, projektor áll a tanárok és a gyermekek rendelkezésére!

 

Anyák napi ünnepi istentisztelet

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek születésünktől kezdve mindent köszönhetünk.

Május 06-án ismét családi istentiszteleten vettek részt a Református Kollégium Általános Iskolájának tanulói, családjai az Újvárosi Templomban. Mihalináné Lipták Judit lelkész-vallástanár igehirdetésében az édesanyák, édesapák, nagyszülők, tanítók, tanárok egységének fontosságát emelte ki.

A képre kattintva galéria nyílik

Ezt követően az 1.a osztályosok megható anyák napi műsora hangzott el, melyet a gyermekkórus énekével színesített. Köszönjük az édesanyák, nagymamák és családok nevében a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját: Csidérné Lévai Anikó és Herbály Csilla tanítóknak és Marczi Ernő kántor-karnagynak, valamint az 1.a osztály valamennyi kisdiákjának!

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Dsida Jenő: Hálaadás

kaanszobor

andromeda

rendor bfzs

Az Ige mellett

 • (46) „Atyám a te kezedbe teszem le…” (Lukács 23,44–49)

  – 1. A sötétség teljes Jézus halálakor. Ez nem a gyász sötétsége, hanem a világ állapotának sötétsége, az Isten nélküli világ korma, a „hasadt” emberlét nyomásának terhe és sötétsége; – hogy aztán annál látványosabb lehessen az üdvösség világossága (44). – 2. Letenni a sötétség terheit! Elengedni mindent! Nem eltékozolni a dolgokat, hanem átadni az Úrnak: – letenni mindent, testünket, lelkünket, életünket az Isten kezébe. Ennek lehetősége már a pirkadat. Jézus így tett, és Őáltala mi is így cselekedhetünk. Nincs ennél nagyobb megnyugvás. Nem folyton–folyvást küzdeni, perlekedni, harcolni, hanem a kellő időben megadni magunkat a kegyelemnek (46). – 3. Le lehet tenni „ezeket”, mert a „kárpit”, a függöny kettéhasadt, és betekinthetünk abba, ami eddig elrejtett volt, valamint már részesülhetünk is az Isten kegyelmének, a „szentek szentjének” gazdagságból, miközben kezdi beragyogni életünket az üdvösség világossága (45).

  4Mózes 13

  128. zsoltár

  Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

  – 4. Lám, lehetnek olyanok, mint itt a római százados, meg sok bűnbánatot tartó ember, akik már letehették életüket az Úr kezébe. Vannak olyanok, akik még csak távolról nézhetik, ami történik, de legalább látják mindezt, van még remény számukra is (47–49).

  – „Akaszd a fára üresen maradt tarisznyádat, … mert ingyen is átvisz, aki átvisz…” (Kányádi Sándor, Távolodóban).