logo c

Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!
Diákjaink az év nagy ünnepein, megemlékezésein műsorral készülnek nem csak az iskolatársak és a gyülekezet számára, hanem az idősek otthonában élőknek is!

"Iskolánk legfőbb célja, hogy nagy tudású, társait tisztelő és hitben járó fiatalokat neveljünk. Ezért fontos számunkra a különböző tárgyak magas színvonalú oktatása, valamint ezt a célt szolgálják versenyeink is!"

konfi | tudás | értékek

Iskolánk épülete az elmúlt években újult meg kívülről és folyamatosan szépül a belső is!

Az iskola legtöbb terme digitális táblával felszerelt, ahol pedig ez még nem valósult meg, projektor áll a tanárok és a gyermekek rendelkezésére!

 

Anyák napi ünnepi istentisztelet

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek születésünktől kezdve mindent köszönhetünk.

Május 06-án ismét családi istentiszteleten vettek részt a Református Kollégium Általános Iskolájának tanulói, családjai az Újvárosi Templomban. Mihalináné Lipták Judit lelkész-vallástanár igehirdetésében az édesanyák, édesapák, nagyszülők, tanítók, tanárok egységének fontosságát emelte ki.

A képre kattintva galéria nyílik

Ezt követően az 1.a osztályosok megható anyák napi műsora hangzott el, melyet a gyermekkórus énekével színesített. Köszönjük az édesanyák, nagymamák és családok nevében a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját: Csidérné Lévai Anikó és Herbály Csilla tanítóknak és Marczi Ernő kántor-karnagynak, valamint az 1.a osztály valamennyi kisdiákjának!

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Dsida Jenő: Hálaadás

kaanszobor

andromeda

rendor bfzs

Az Ige mellett

 • (18) „Magára vette az átkot…” (Zsoltárok 109)

  ÁTOKZSOLTÁR.

  – 1. Sokan próbálták enyhíteni a zsoltár átokmondásait, úgy magyarázva azt, hogy itt nem a zsoltáros átkozta benne ellenségeit, hanem ő csak idézi azt az átkot, amivel az ellenségei sújtották őt. Ez a magyarázat azonban nem támasztható alá semmivel, ez csak feltételezés.

  – 2. Induljunk ki tehát abból, hogy előttünk van egy alattomosan megrágalmazott, halálosan megfenyegetett ember, akit megbetegített és tönkretett ellenségeinek szándéka, noha a zsoltár írója nem tett semmi rosszat megrágalmazóival szemben (2–5).

  – 3. Ezért a zsoltáros, kétségbeesésében kifakad és döbbenetes átkokat szór megnyomorítóira (6–20). Ezek az átkot mindenestül az óember szavai, a gyarló test cselekedetei (Galata 5,19–21). Ugyanakkor mégis „megragadóan” őszinték ezek a sorok. Bizony lehetnek bennünk ilyen indulatok.

  – 4. A zsoltáros azonban Isten elé viszi fájdalmát, az Úr előtt önti ki indulatát és nem ellenségei nyakába szórja azokat (4–5). Az Úr előtt megszabadulhatunk ezektől az indulatoktól, hiszen Ő az, aki magára vette az átkot, hogy mi imádkozhassunk ellenségeinkért (18; Máté 5,44).

  János 13,21–30

  200. dicséret

  Hozzáfűzés az igemagyarázathoz

  Első olvasásra megdöbbentő ez az átokzsoltár.

  Olvasunk még ilyet a Bibliában (58,7; 69,23; 83,10), de a 109. zsoltár ezek közül is feltűnően kimagaslik indulatával.