udvozlet3

ref.ma

ado1szaz

Keresés

Rendszeres alkalmak

Bibliaórák / Bible studies / Bibelstudium:

Kedd 17 óra - újvárosi gyülekezeti terem

Tuesday 5 pm - congregational house, Újváros

Csütörtök 17 óra - belvárosi gyülekezeti ház

Thursday 5 pm - congregational house, Belváros

Istentiszteletek / Sunday church services / Gottesdienst:

9 óra (9 am) - Újváros

10 óra (10 am) - Belváros

Az Ige mellett

 • (24) „Nem kell meghalnod!” (2Sámuel 19,16–31)

  HOL REMÉLHETÜNK MEGBOCSÁTÁST?A júdaiak egy emberként visszahívták Dávidot királyuknak, sőt útnak indítottak egy küldöttséget, amely a Jordánnál találkozott a királlyal, és segített neki átkelni a folyón (16–18). – A küldöttek között ott volt Simei (17), aki korábban szitkokat szórt a menekülő Dávidra, csúfosan gyalázva őt (16,5–8). Simei most kénytelen leborulni a visszatérő Dávidtól, és bocsánatot kérni tőle (19–21). – Dávid „most” megbocsátott Simeinek, pedig többen a bosszút várták tőle. Dávid elutasította a kísértést, és nem bántotta Simeit (22–24). Dávid be is tartotta ígéretét, és az ő életében nem kellett meghalnia a gyalázkodó Simeinek. – De ez a megbocsátás csak időleges volt, mert Dávid a fiának, Salamonnak utasításba adta Simei kivégzését (1Királyok 2,8–9), és Simeit ki is végezték (1Királyok 2,36–46).* Létezik ebben a világban ténylegesen bocsánat?** – Persze nem vagyunk makulátlanok. Mindannyian büntetést, halált, kárhozatot érdemlünk.*** – Jézus Krisztusnál várhatunk egyedül kegyelmet.

  Apostolok Cselekedetei 12,6–19

  394. dicséret

  Hozzáfűzés az igeszakasz magyarázatához:

  * Olyan ez, mint a nagy szabadság Amerikájában, ahol 25 évet ül egy gyilkos, aztán mégis kivégzik.

  ** – Mefibóset is gyanúba keveredett, ezért sűrű magyarázkodásba kellett kezdenie Dávid visszatérésekor, hogy nem akarta apja, Saul dinasztiája számára visszaszerezni a hatalmat (16,1–4).

  – Mindenesetre Dávid úgy döntött, hogy nem bízhat teljesen Saul fiában. Ezért a korábban, megbocsátása jeleként neki ígért birtok felé kapja csak meg Mefibóset (25–31).

  – Jaj annak, akinek magyarázkodnia kell, már a gyanú is elég ok arra, hogy „végezzenek velünk”.

  – Hol lehet itt valóban megbocsátásról beszélni?

  *** Vegyük tudomásul, ebben a világban, és embereknél nincs bocsánat. Bizony szomorú tapasztalata, hogy itt mindent levernek rajtunk az adott pillanatban, még azt is, amiről csak úgy gondolják, vagy úgy hallották, hogy elkövettük. Egyedül csak Jézus Krisztus a mi oltalmunk és szabadítónk!


A reformatus.hu friss hírei

 • Az egyház lényege
  Gaál Sándor tiszántúli zsinati tag áhítatával vette kezdetét a Magyarországi Református Egyház Zsinata XIV. ciklusának 7. ülésszaka május 23-án. A nyírségi egyházmegye esperese az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részének 5-17. versei alapján hirdette az igét.
 • Mennybemeneteli istentisztelet – kettős lekcióval
  A Református Zenei Fesztivál előestéjén, május 25-én 18 órakor a GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlása szerinti liturgiával tartanak énekes istentiszteletet Budapesten a Kálvin téri templomban.
 • Négyszáz éves örökség
  Egyházmegyei Presbiteri találkozó volt Pápán.